Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Presentació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions a l’oficina de l’ATIB a Formentera

A partir de l’1 de juliol de 2010 es poden realitzar les gestions relatives a la presentació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions a l'oficina de  l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) a Formentera, en horari de dilluns a dijous hàbils, de 8.30 a 13.30 hores i de 15.15...
Més informació Presentació de l’imp... Més informació Presentació ...

Procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i creació del Tauler d'anuncis electrònic de l'Agència Tributària de les Illes Balears

En el BOIB núm. 191, de 31 de desembre de 2009 s'ha publicat l'Ordre del Conseller d'Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009, per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el Tauler d'anuncis electrònic de l'Agència Tributària de les Illes Balears.Aquesta Ordre p...
Més informació Procediment de pagam... Més informació Procediment ...

Mesures fiscals en matèria de tributs cedits aplicables als residents en les Illes Balears l’any 2010 i actualització de les bases, els tipus de gravamen i/o les quotes tributàries dels tributs propis

La Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010 ha introduït determinades mesures fiscals en els tributs gestionats per l’Agència Tributària de les Illes Balears.  En concret, amb efectes d’1 de gener de 2010 s’ha establert un règim específic aplicable a la transmissió onerosa de veh...
Més informació Mesures fiscals en m... Més informació Mesures ...

Nou sistema de finançament autonòmic

En el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 305, de 19 de desembre de 2009 s'ha publicat la normativa reguladora del nou sistema de finançament de les Comunitats Autònomes. En concret, s'han publicat les lleis següents: - Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autòn...
Més informació Nou sistema de finan... Més informació Nou ...

|< <<       >> >|