Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures fiscals en matèria de tributs gestionats per l’ATIB regulades en el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos

El Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos (BOE núm. 60, de 10 de març de 2012) estableix una sèrie de mesures fiscals en els seus articles 8 i següents.En relació als tributs que gestiona l’ATIB, en concret, en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s’esta...
Més informació Mesures fiscals en m... Més informació Mesures ...

Anunci d'alienació de béns immobles per mitjà d'adjudicació directa

Atès el resultat de la subhasta celebrada en data 19 desembre de 2011, en la qual no s’han adjudicat els béns embargats  (ref. expedient: 08/C/01822), d’acord amb l’establert en l’article 107 del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005 de 29 de juliol, en virtut de Resolució de la Direcció de l’Agència Tributària de les Illes Balea...
Més informació Anunci d'alienació d... Més informació Anunci ...

Carta de drets dels contribuents de l’ATIB

El Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), en la sessió celebrada el 28 d’abril de 2011, va aprovar  la Carta de drets dels contribuents de l'ATIB, que pretén contribuir a difondre el compromís de superació i millora dels serveis que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dóna als ciutadans, reconèixer expl...
Més informació Carta de drets dels ... Més informació Carta ...

L’ATIB, el Consell General del Notariat i el Col·legi Notarial de les Illes Balears signen un conveni de col·laboració per a l’aplicació de la telemàtica en la gestió tributària

Carles Manera, president de l’ATIB, el president del Consell General del Notariat, Javier Guerrero Arias, i el degà del  Col·legi Notarial de les Illes Balears, Andreu Maria Montserrat Noguera, han signat un conveni per a l’aplicació de les noves tecnologies en la gestió tributària.La finalitat del Conveni és la de concentrar en una única gestió els tràmits ...
Més informació L’ATIB, el Consell G... Més informació L’ATIB, ...

|< <<       >> >|