Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Sistema de cita prèvia per fer tràmits i gestions tributàries en les oficines de recaptació de l'ATIB

Amb la finalitat d’evitar cues i esperes innecessàries, s’ha habilitat en el web un sistema de cita prèvia, mitjançant el qual es pot seleccionar el dia i l’hora per fer gestions tributàries a les oficines de recaptació de l’ATIB (vegeu oficines de recaptació).Accediu a la cita prèvia.    ...
Més informació Sistema de cita prèv... Més informació Sistema ...

Llocs i formes de pagament de tributs o altres ingressos de dret públic no tributaris de les entitats locals la gestió recaptadora dels quals correspon a l’ATIB

D’acord amb el que preveu la Instrucció 6/2010, de 22 de desembre, de la directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears, per la qual s’estableixen els criteris generals respecte dels llocs i la forma de pagament de tributs i altres ingressos de dret públic no tributaris la gestió recaptadora dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Ba...
Més informació Llocs i formes de pa... Més informació Llocs ...

Exempció de determinades operacions societàries de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

L’article 3 del  Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d’ocupació  (BOE núm. 293, de 3 de desembre de 2010) ha modificat l’article 45.I.B).11 del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel R...
Més informació Exempció de determin... Més informació Exempció ...

Declaració de venda de vehicles en cas de transmissió caucional (model 623)

S’ha afegit en la relació de models relatius a tributs autonòmics el model 623, de declaració de venda de vehicles per part d'un empresari dedicat habitualment a la compravenda de vehicles dins l'any següent a la data de la seva adquisició. D'aquesta manera, l'exempció amb caràcter provisional de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics doc...
Més informació Declaració de venda ... Més informació Declaració ...

|< <<       >> >|