Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Termini per renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques


Per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a lany 2017 s’actualitzen els imports dels mòduls aplicables en la determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva de limpost sobre estades turístiques (disposició final tretzena).

Per aquest motiu, excepcionalment, en lexercici de 2017 els substituts del contribuent de limpost sobre estades turístiques poden renunciar a laplicació del règim destimació objectiva entre els dies 1 i 31 de març de 2017 mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal dalta, modificació i cessament (model 017).

A aquests efectes es
recorda que la possible renúncia al règim d’estimació objectiva suposa la inclusió en el règim d’estimació directa durant el període mínim corresponent als exercicis fiscals de 2017 i 2018 (disposició transitòria única).

Per a més informació de l’impost i accedir al model de declaració censal (model 017), pitjau aquí.