Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Deduccions autonòmiques aplicables a la declaració de l’IRPF de l’any 2017

El Govern de les Illes Balears ha establert el següents beneficis fiscals aplicables als residents a les Illes Balears a la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’any 2017:

 1. Deducció del 50% de les inversions per millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual.
 2. Deducció de 400 € per lloguer d’habitatge habitual per part de menors de 36 anys, discapacitats i famílies nombroses.
 3. Deducció per despeses  d’adquisició de llibres de text fins a 200 €.
 4. Deducció per despeses d’aprenentatge d’idiomes estrangers fins a 100 €.
 5. Deducció de 1.500 €  per cursar estudis fora de l'illa de residència habitual.
 6. Deducció de 400 € per despeses d’assegurances d’impagament de lloguers de béns immobles destinats a habitatge.
 7. Deducció de 400 € per lloguer d’habitatge derivat del trasllat temporal de residència per motius laborals.
 8. Deducció del 25% per donacions a determinades entitats destinades a R+D+I.
 9. Deducció de 600 € per donacions relatives al mecenatge cultural, científic, de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.
 10. Deducció de 600 € per donacions relatives al mecenatge esportiu.
 11. Deducció del 15% per donacions a entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana.
 12. Deducció de150 € per discapacitat física, psíquica o sensorial.
 13. Deducció de 6.000 € per inversió en l’adquisició d'accions d’empreses de nova creació.
 14. Deducció de12.000 €  per inversió en societats participades per centres de recerca o universitats.
 15. Mínims familiars incrementats per contribuents amb edat superior o igual a 65 anys, tercer i següents descendents i discapacitats.
Us recomanam que repasseu la vostra declaració de l’IRPF per veure si aquestes deduccions són d’aplicació. Per a més informació, consulteu el següent document: aplicació deduccions autonòmiques de les Illes Balears IRPF 2017.

Gestions i pagament per via telemàtica