Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
060
Autoliquidació de taxes i preus públics locals
Apartats d'aquest model
DADES PRÈVIES Declarant / Subjecte Passiu ( A ) AUTOLIQUIDACIÓ ( B ) DATA I FINALITZACIÓ ( C )

A través d’aquest módul podeu generar i fer el pagament d’autoliquidacions de determinades taxes i preus públics locals o municipals. Una vegada seleccionat el concepte a autoliquidar i introduïdes les dades corresponents teniu dues opcions:

a) Fer el pagament telemàtic (opció més recomanable) per qualsevol dels sistemes següents:

  • Banca electrònica. Per utilitzar aquest sistema de pagament, heu de ser titular d’un compte en l’entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de  banca electrònica són CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.

  • Targeta bancària. Aquest sistema permet el pagament telemàtic mitjançant targetes bancàries de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.
Quan finalitzi el procés de pagament, podeu imprimir (format pdf) l’autoliquidació, que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat.

b) Imprimir el model per al pagament presencial a una entitat bancària col·laboradora (actualment són les següents: CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank).

[Expand]MANACOR033 100,00
Carregant Carregant
 
ATIB
La descàrrega començarà automàticament, si té problemes premi el botó Descarregar.
Còpia del justificant de pagament

Per a realitzar el pagament telemàtic per banca electrònica o amb targeta bancària d’un tribut (ex.: impost sobre béns immobles) o d’un altre recurs d’una entitat local (ex.: multa de trànsit) en període voluntari, heu d’emplenar les dades que en cada cas es demanin i pitjar el botó “Continuar”. Una vegada finalitzat el procés i realitzat correctament el pagament rebreu el justificant de pagament (format pdf).

En el cas d'interrompre el procés abans de realitzar el pagament, el podreu reprendre en un moment posterior. Per a això heu d'anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre