Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Modelo
081
Autoliquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía)

Nota importante:

Durante el proceso de declaración o de autoliquidación debe adjuntar el documento en que conste el acto o contrato sujeto al impuesto (por ejemplo, una escritura notarial). Por ello, es importante que tenga preparado el documento que ha de adjuntar, el cual debe estar en formato pdf y tener una capacidad máxima de 4 Mb.

Apartados de este modelo
DATOS PREVIOS Declarante / Sujeto Pasivo ( A ) Adquiriente/Causante/Donante ( B ) Representante ( C ) Datos del Documento ( D )
Copia del justificante de pago
ATIB
Copia del justificante de pago
Si no puede ver el documento, puede descargarlo pulsando el botón "Guardar":

Per a realitzar el pagament telemàtic per banca electrònica o amb targeta bancària d’un tribut (ex.: impost sobre béns immobles) o d’un altre recurs d’una entitat local (ex.: multa de trànsit) en període voluntari, heu d’emplenar les dades que en cada cas es demanin i pitjar el botó “Continuar”. Una vegada finalitzat el procés i realitzat correctament el pagament rebreu el justificant de pagament (format pdf).

En el cas d'interrompre el procés abans de realitzar el pagament, el podreu reprendre en un moment posterior. Per a això heu d'anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre.