Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2019

D’acord amb l’article 38 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, l’any 2019, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2018 ...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019

La Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, que entra en vigor l’1 gener 2019, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.Entre les mesures tributàries cal destacar les següents:1.- Impost sobre la renda de les persones f...
Més informació Modificacions en mat... Més informació Modificacions ...

Accés als cossos de l’ATIB: temaris i exercicis

Per Resolució de la Directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) de dia 29 d’octubre de 2018 s’han aprovat els temaris i els exercicis per les proves de selecció per a l’acces als cossos de l’ATIB.Per consultar els temaris i els exercicis, pitjau aquí....
Més informació Accés als cossos de ... Més informació Accés ...

Llistes definitives de personal de l’ATIB que assoleix un nou nivell de carrera professional

Per Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) de 10 d’octubre de 2018 s’han aprovat les llistes  definitives del personal funcionari de l’ATIB que assoleix un nou nivell de carrera professional.Per consultar la Resolució, pitjau aquí....
Més informació Llistes definitives ... Més informació Llistes ...

|< <<       >> >|