Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
081
Pagament telemàtic de tributs i altres recursos locals (amb document d'ingrés)

Nota important:

Durant el procés de declaració o d’autoliquidació haureu d’adjuntar el document en que consti l’acte o contracte subjecte a l’impost (per exemple, una escriptura notarial). Per això, és important que tingueu preparat el document que heu d’adjuntar, el qual ha d’estar en format pdf i tenir una capacitat màxima de 4 Mb.

Apartats d'aquest model
DADES PRÈVIES Declarant / Subjecte Passiu ( A ) Adquiriente/Causant/Donant ( B ) Representant ( C ) Dades del Document ( D )
 
ATIB
La descàrrega començarà automàticament, si té problemes premi el botó Descarregar.
Còpia del justificant de pagament

Per a realitzar el pagament telemàtic per banca electrònica o amb targeta bancària d’un tribut (ex.: impost sobre béns immobles) o d’un altre recurs d’una entitat local (ex.: multa de trànsit) en període voluntari, heu d’emplenar les dades que en cada cas es demanin i pitjar el botó “Continuar”. Una vegada finalitzat el procés i realitzat correctament el pagament rebreu el justificant de pagament (format pdf).

En el cas d'interrompre el procés abans de realitzar el pagament, el podreu reprendre en un moment posterior. Per a això heu d'anotar la referència post-continue i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre