Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

 La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022 estableix les mesures de caràcter tributari següents:1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.Es modifica la deducció autonòmica del 15 % dels imports satisfets en el període impositiu per raó de l’arrendament de l’habitatge ha...
Més informació Mesures en matèria t... Més informació Mesures ...

Delegació a l’ATIB de la recaptació de tributs i altres recursos de l’Ajuntament d’Artà

 L’Ajuntament d’Artà ha delegat a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) la recaptació en perídode voluntari de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut, així com la recpatació executiva de deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic no tributaris.A partir del 3 de gener de 2022, l’ATIB tindrà una oficina situada en la ...
Més informació Delegació a l’ATIB d... Més informació Delegació ...

Recordatori: Règim excepcional de renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques el 2021

Per Decret llei 1/2021, de 25 de gener, es varen aprovar mesures excepcionals en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021.En aquest Decret llei es va establir que, excepcionalment, per a l’exercici 2021, els substituts del contribuent podien renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva en l’imp...
Més informació Recordatori: Règim e... Més informació Recordatori: Règim ...

App ATIB: Aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) ha posat en funcionament una aplicació per a dispositius mòbils que permet fer determinades gestions en relació als tributs que gestiona l’ATIB, així com consultar els deutes i poder fer el seu pagament.Aquesta aplicació està disponible de forma gratuïta a les plataformes oficials de descàrrega per dispo...
Més informació App ATIB: Aplicació ... Més informació App ...

|< <<       >> >|