Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Dia 15 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Manacor de l’any 2020

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2020 de l’Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2020. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigènc...
Més informació Dia 15 de setembre: ... Més informació Dia ...

Dia 15 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí de l’any 2020

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2020: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a e...
Més informació Dia 15 de setembre: ... Més informació Dia ...

Dia 1 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’any 2020

El dia 1 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2020 de l’Ajuntament d’Alcúdia (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2020. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrre...
Més informació Dia 1 de setembre: i... Més informació Dia ...

Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals preveu, en la disposició final segona, la modificació de l’apartat 30 de l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legis...
Més informació Reial decret llei 27... Més informació Reial ...

|< <<       >> >|