Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’IBI i de l’IAE de l’any 2022 de l’Ajuntament d’Artà: de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’Ajuntament d’Artà corresponents a l’exercici 2022 El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2022.Un cop transcorregut el termini voluntari de pagament s’iniciarà el període executiu, fet que de...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Manacor (exercici 2022): de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2021 de l’Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2022. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigènc...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2022): de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2022: impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxes municipals (taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públ...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2022): de 12 de setembre a 18 de novembre

El dia 12 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2022: - Impost sobre béns immobles.- Impost sobre activitats econòmiques.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu (guals), prohibició d’estacio...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|