Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2021

Per a l’any 2021 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les da...
Més informació  Pagament de tributs... Més informació ...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 estableix les mesures de caràcter tributari següents:1.- Creació del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (articles 40 a 54, disposició addicional segona, disposició transitòria primera i apartats 2 i 3...
Més informació Mesures en matèria t... Més informació Mesures ...

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 182, de 24 d’octubre de 2020) la Instrucció 1/2020, de 14 d'octubre per la qual s’estableixen els criteris per a la comprovació del valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears pel que fa a l’impost sobre transmis...
Més informació Instrucció per la qu... Més informació Instrucció ...

Sol·licitud telemàtica de certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries

L’ATIB ha implementat en l’apartat de "Tràmits" de la seu electrònica la sol·licitud telemàtica del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes de contractació o de sol·licitud de subvenció.Per poder fer aquest tràmit la persona interessada ha de accedir amb un c...
Més informació Sol·licitud telemàti... Més informació Sol·licitud ...

|< <<       >> >|