Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Ampliació del període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2020 fins el 30 de juny

Us informem que, a instància de l’Ajuntament de Palma, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel coronavirus COVID-19 aprovada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’amplia del 18 de maig al 30 de juny el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció me...
Més informació Ampliació del períod... Més informació Ampliació ...

Exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’ITPAJD

D’acord amb el que preveu la disposició final primera del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que entra en vigor avui, 18 de març), les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin en l’àmbit d’ap...
Més informació Exempció de la quota... Més informació Exempció ...

Regulació de la suspensió de terminis en l’àmbit tributari

En el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que entra en vigor el 18 de març), s’especifica el règim relatiu a la suspensió dels terminis tributaris (que és aplicable als procediments la tramitació dels quals s’hagi iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigo...
Més informació Regulació de la susp... Més informació Regulació ...

Mesures per la declaració de l’estat d’alarma

D’acord amb les mesures establertes per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel coronavirus COVID-19 aprovat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com les recomanacions sanitàries, es comunica el següent:1.- A partir del 16 de març de 2020 no s’atendrà de forma presencial a les of...
Més informació Mesures per la decla... Més informació Mesures ...

|< <<       >> >|