Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau AQUÍ).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2020-07003001317; Ref. expedient executiu ATIB: 09/114608).
  Dades registrals: Tom: 4134, Llibre: 862, Foli: 193, Finca: 45146 de Manacor, del Registre de la Propietat de Manacor núm. 1
  Valoració........................................................................84.619,38 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta............................................................84.619,38 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001300; Ref. expedient executiu ATIB: 11/030893).
  Dades registrals: Tom: 4522, Llibre: 1021, Foli: 145, Finca: 58788 de Manacor, del Registre de la Propietat de Manacor núm. 1.
  Valoració.......................................................................40.865,38 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................40.865,38 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001212; Ref. expedient executiu ATIB: 2004040A01334).
  Dades registrals: Tom: 3803, Llibre: 606, Foli: 139, Finca: 15223 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 11.
  Valoració..................................................................….184.074,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................146.569,31 euros.
  Situació:
  pitjau aquí.

 4. Ref. expedient executiu ATIB: 11/122286.
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001253).
  Dades registrals: Tom: 4305, Llibre: 791, Foli: 89, Finca: 27934 d’Alcudia, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració......................................................................183.209,91 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta............................................................22.092,25 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 5. Ref. expedient executiu ATIB:16/076589
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001146).
  Dades registrals: Tom: 1284, Llibre: 41, Foli: 70, Finca: 1879 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 2.
  Valoració.....................................................................114.209,74 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................114.209,74 euros.
  Situació:
  pitjau aquí.