Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau AQUÍ).

 1. Ref. expedient executiu ATIB: 12/096086
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-07003001189).
  Dades registrals: Tom: 5459, Llibre: 1423, Foli: 63, Finca: 81549, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1. 
  Valoració....................................................................... 213.429,65 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta............................................................. 93.264,96 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Ref. expedient executiu ATIB: 11/083298
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-07003001197).
  Dades registrals: Tom: 5811, Llibre: 547, Foli: 127, Finca: 23291/2 de Andratx, del Registre de la Propietat de Palma núm. 10. 
  Valoració....................................................................... 23.411,42 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta............................................................23.411,42 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 3. Ref. expedient executiu ATIB: 10M/045580
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-07003001261).
  Dades registrals: Tom: 3928, Llibre: 729, Foli: 86, Finca: 123 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 11. 
  Valoració.......................................................................155.017,39 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta............................................................155.017,39 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 4. Ref. expedient executiu ATIB: 11/032834
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-07003001259).
  Dades registrals: Tom: 4225, Llibre: 603, Foli: 191, Finca: 25368 de Pollença, del Registre de la Propietat de Pollença. 
  Valoració.......................................................................17.034,50 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................17.034,50 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 5. Ref. expedient executiu ATIB: 11/091625

  Lot 1
  Bé a subhastar: immoble (Identificador ; SUB-RC-2020-07003001230).
  Dades registrals: Tom: 3385, Llibre: 423, Foli: 224, Finca: 20945 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1. 
  Valoració..........................................................................27.795,72 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................….27.795,72 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 2

  Bé a subhastar: immoble (Identificador ; SUB-RC-2020-070030012302).
  Dades registrals: Tom: 3386, Llibre: 424, Foli: 60, Finca: 20975 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració..........................................................................26.554,39 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................….26.554,39 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 3

  Bé a subhastar: immoble (Identificador ; SUB-RC-2020-070030012303).
  Dades registrals: Tom: 3386, Llibre: 424, Foli: 68, Finca: 20979 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració........................................................................32.847,50 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta............................................................32.847,50 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 6. Ref. expedient executiu ATIB:16/076589
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001146).
  Dades registrals: Tom: 1284, Llibre: 41, Foli: 70, Finca: 1879 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 2.
  Valoració.....................................................................114.209,74 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................114.209,74 euros.
  Situació:
  pitjau aquí.

 7. Ref. expedient executiu ATIB: 16/031430
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-070030011022).
  Dades registrals: Tom: 2493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3700 de Maó, del Registre de la Propietat de Maó. 
  Valoració........................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................237.570,46 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 8. Ref. expedient executiu ATIB: 16/031429
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030011011; Ref. expedient executiu ATIB: 16/031429).
  Dades registrals: Tom: 2493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3700 de Maó, del Registre de la Propietat de Maó. 
  Valoració........................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................237.570,46 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 9. Ref. expedient executiu ATIB: 08/042343 
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001184; Ref. expedient executiu ATIB: 08/042343).
  Dades registrals: Tom: 6252, Llibre: 127, Foli: 171, Finca: 6153 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 3. 
  Valoració..........................................................................11.522,18 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta..............................................................11.522,18 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 10. Ref. expedient executiu ATIB: 11/000703
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001194).
  Dades registrals: Tom: 5912, Llibre: 274, Foli: 86, Finca: 15105 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 9. 
  Valoració.........................................................................19.394,28 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................19.394,28 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 11. Ref. expedient executiu ATIB: 11/091449
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001242).
  Dades registrals: Tom: 6222, Llibre: 111, Foli: 27, Finca: 5248 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 3. 
  Valoració........................................................................14.695,89 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta............................................................14.695,89 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 12. Ref. expedient executiu ATIB: 13/002205

  Lot 1
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001229).
  Dades registrals: Tom: 4055, Llibre: 676, Foli: 3, Finca: 29116 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració........................................................................14.016,42 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta............................................................14.016,42 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
  Lot 2
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012292).
  Dades registrals: Tom: 4055, Llibre: 676, Foli: 67, Finca: 29132 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració..........................................................................7.517,98 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta..............................................................7.517,98 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
  Lot 3
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2020-070030012293).
  Dades registrals: Tom: 4219, Llibre: 716, Foli: 68, Finca: 30622 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració.......................................................................14.053,08 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................14.053,08 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
  Lot 4
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012294).
  Dades registrals: Tom: 4240, Llibre: 769, Foli: 71, Finca: 32430 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració.........................................................................5.727,68 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................5.727,68 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
  Lot 5
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2020-070030012295).
  Dades registrals: Tom: 4240, Llibre: 769, Foli: 75, Finca: 32431 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració.........................................................................5.727,68 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................5.727,68 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 13. Ref. expedient executiu ATIB: 10/139945

  Lot 1
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001225).
  Dades registrals: Tom: 4203, Llibre: 751, Foli: 180, Finca: 31722 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració.........................................................................4.561,98 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................4.561,98 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
  Lot 2
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012252)
  Dades registrals: Tom: 4203, Llibre: 751, Foli: 184, Finca: 31723 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1
  Valoració.........................................................................4.561,98 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................4.561,98 euros.
  Situació: pitjau aquí.