Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació (subhasta i alienació per mitjà d’adjudicació directa). Així mateix, si voleu més informació sobre les condicions de l’alienació dels béns podeu accedir als anuncis corresponents.

 1. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.387, Llibre: 452, Foli: 86, Finca: 22.018, del Registre de la Propietat de Manacor núm. 2.
  Valoració...........................................................354.900,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................354.900,00 euros.
  Dia de la subhasta: 19 de setembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta

 2. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.168, Llibre: 726, Foli: 29, Finca: 26.482, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració..............................................................262.522,08 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................119.580,58 euros.
  Dia de la subhasta: 5 de setembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.

 3. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 6.018, Llibre: 380, Foli: 5, Finca: 20.742, del Registre de la Propietat de Palma núm. 9.
  Valoració...........................................................153.573,20 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................32.860,20 euros.
  Dia de la subhasta: 23 de maig de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 4. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.211, Llibre: 743, Foli: 32, Finca: 26.829, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració............................................................9.730,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..........................9.730,00 euros.
  Dia de la subhasta: 23 de maig de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 5. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.032, Llibre: 1.193, Foli: 197, Finca: 8.045, del Registre de la Propietat de Calvià núm. 1.
  Valoració............................................................326.606,24 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..........................326.606,24 euros.
  Dia de la subhasta: 11 d’abril de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 6. Bé a subhastar: immoble (meitat indivisa)
  Dades registrals: Tom: 3.833, Llibre: 500, Foli: 206, Finca: 27.404, del Registre de la Propietat de Palma núm. 6.
  Valoració...........................................................107.301,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................53.650,50 euros.
  Dia de la subhasta: 4 d’abril de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 7. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 3.770, Llibre: 574, Foli: 37, Finca: 37.851, del Registre de la Propietat de Palma núm. 2.
  Valoració...........................................................74.390,79 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................51.294,97 euros.
  Dia de la subhasta: 21 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 8. Bé a subhastar: immoble:
   
  Lot 1:
  Dades registrals: Tom: 5835, Llibre: 1799, Foli: 9, Finca: 98750 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................15.376,50 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................15.376,50 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 2:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 13, Finca: 98751 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................9.174,15 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)...................... 9.174,15 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 3:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 17, Finca: 98752 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................7.863,54 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................7.863,54 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 4:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 21, Finca: 98753 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................7.208,25 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................7.208,25 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 5:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 25,  Finca: 98754 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................7.208,25 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................7.208,25 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 9. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 3751, Llibre: 196, Foli: 71, Finca: 9228 del Registre de la Propietat d´Inca núm. 1.
  Valoració...........................................................287.132,45 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................287.132,45 euros.
  Dia de la subhasta: 7 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
 10. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 1.087, Llibre: 747, Foli: 175, Finca: 45.173/bis del Registre de la Propietat de Palma núm. 11.
  Valoració............................................................15.487,15 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..........................15.487,15 euros.
  Dia de la subhasta: 28 de febrer de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 11. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.106, Llibre: 397, Foli: 23, Finca: 20.660 del Registre de la Propietat de Manacor núm. 2.
  Valoració.......................................................... 9.457,74 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................9.457,74 euros.
  Dia de la subhasta: 21 de febrer de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci). 

 12. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 3.696, Llibre: 435, Foli: 103, Finca: 24.059 del Registre de la Propietat de Palma núm. 6.
  Valoració..........................................................235.768,42 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)........................235.768,42 euros.
  Dia de la subhasta: 31 de gener de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 13. Bé a subhastar: immoble

  Lot 1:
  Dades registrals: Tom: 4.185 Llibre: 743, Foli: 169, Finca: 31.461 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.  
  Valoració.........................................................18.116,82 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................18.116,82 euros.
  Dia de la subhasta: 24 de gener de 2017 anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 2:
  Dades registrals: Tom: 4.185 Llibre: 743, Foli: 177, Finca: 31.463 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.  
  Valoració.........................................................14.906,88 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)........................14.906,88 euros.
  Dia de la subhasta: 24 de gener de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 14. Bé a subhastar: immoble (meitat indivisa)
  Dades registrals: Tom: 6373, Llibre: 735, Foli: 122, Finca: 38667 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 9. 
  Valoració..........................................................231.532,09 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)........................231.532,09 euros.
  Dia de la subhasta: 13 de desembre de 2016 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 15. Bé a subhastar: immoble (meitat indivisa)
  Dades registrals: Tom: 4913, Llibre: 756, Foli: 29, Finca: 21473 de Llucmajor, del Registre de la Propietat de Palma núm. 4.
  Valoració................................................................45.000 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..............................45.000 euros.
  Dia de la subhasta: 29 de novembre  de 2016 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 16. Bé a subhastar: immoble (meitat indivisa)
  Dades registrals: Tom: 5.048, Llibre: 75, Foli: 105, Finca: 861 del Registre de la Propietat de Palma núm. 8.
  Valoració................................................................179.042,36 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).................................89.521,18 euros.
  Dia de la subhasta: 13 de setembre de 2016 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).