Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).


 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001287; Ref. expedient executiu ATIB: 11/032859)
  Dades registrals: Tom: 4402, Llibre: 828, Foli: 219, Finca: 25590 de Inca, del Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca.
  Valoració: 1.250.000,00  euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 619.922,75 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2022-07003001482; Ref. expedient executiu ATIB: 13/002340)
  Dades registrals: Tom: 5090, Llibre: 933, Foli: 31, Finca: 22821 de Llucmajor, del Registre de la Propietat núm. 4 de Palma.
  Valoració: 7.312.500,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 7.222.545,91 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2022-07003001484; Ref. expedient executiu ATIB: 10/C/00317).

  Lot 1
  Dades registrals: Tom: 6386, Llibre: 748, Foli: 9, Finca: 39287 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 129.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 87.474,79 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 2
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2022-07003001484 ; Ref. expedient executiu ATIB: 10/C/00317)
  Dades registrals: Tom: 6386, Llibre: 748, Foli: 21, Finca: 39290 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 100.100,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 100.100,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 3
  Dades registrals: Tom: 6386, Llibre: 748, Foli: 25, Finca: 39291 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 106.500,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 106.500,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar (80% del ple domini): immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2022-07003001485; Ref. expedient executiu ATIB: 13/072967)
  Dades registrals: Tom: 2774, Llibre: 195, Foli: 93, Finca: 6276 de Santa Margalida, del Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca.
  Valoració: 671.723,26 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 537.378,60 euros.
  Situació: pitjau aquí.