Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes

En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001247; Ref. expedient executiu ATIB: 10/041919)
  Dades registrals: Tom: 3904, Llibre: 606, Foli: 44, Finca: 26569 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració: 6.110,40 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 6.110,40 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC- 2021-07003001376; Ref. expedient executiu ATIB: 13/000994)
  Dades registrals: Tom: 6184, Llibre: 90, Foli:117, Finca: 4344 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 3.
  Valoració: 227.401,33 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 186.062,87 euros
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001366; Ref. expedient executiu ATIB: 20/004293)
  Dades registrals: Tom: 4603, Llibre: 158, Foli:110, Finca: 9371 de Ses Salines, del Registre de la Propietat de Felanitx núm. 2.
  Valoració: 91.500,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 91.500,00 euros
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001391; Ref. expedient executiu ATIB: 12/098922)
  Dades registrals: Tom: 4481, Llibre: 851, Foli: 26, Finca: 24013 de Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració: 213.500,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 101.486,65 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 5. Bé a subhastar: immobles (Identificador BOE: SUB-RC-2021-070030013901; Ref. expedient executiu ATIB: 13/020358)

  Lot 1:
  Dades registrals: Tom: 4221, Llibre: 450, Foli: 102, Finca: 20167 de Santa Margalida, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració: 17.448,60 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 17.448,60 euros
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 2:
  Dades registrals: Tom: 4221, Llibre: 450, Foli: 118, Finca: 20171 de Santa Margalida, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració: 17.448,60 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 17.448,60 euros
  Situació: pitjau aquí.

 6. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001184; Ref. expedient executiu ATIB: 08/042343).
  Dades registrals: Tom: 6252, Llibre: 127, Foli: 171, Finca: 6153 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 3.
  Valoració: 11.522,18 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 11.522,18 euros
  Situació: pitjau aquí.

 7. a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2021-070030011681; Ref. expedient executiu ATIB: 14/097294).
  Dades registrals: Tom: 5367, Llibre: 1450, Foli: 44, Finca: 33598 de Manacor, del Registre de la Propietat de Manacor núm 1.
  Valoració: 4.187.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 3.127.371,64  euros.
  Situació: pitjau aquí.

 8. a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001231; Ref. expedient executiu ATIB: 14M/096281).
  Dades registrals: Tom: 4507, Llibre: 713, Foli: 210, Finca: 22126 de Pollença, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 331.248,88 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 287.041,37 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 9. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001300; Ref. expedient executiu ATIB: 11/030893).
  Dades registrals: Tom: 4522, Llibre: 1021, Foli: 145, Finca: 58788 de Manacor, del Registre de la Propietat de Manacor núm. 1.
  Valoració: 40.865,38 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 40.865,38 euros.
  Situació: pitjau aquí.