Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. 

 1. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.837, Llibre: 533, Foli: 141, Finca: 21.330 del Registre de la Propietat núm. 3 de Palma
  Valoració......................................................................31.655,36 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)....................................29.221,80 euros.
  Dia de la subhasta: 26 de junio de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: celebrada subhasta i adjudicat bé immoble.

 2. Bé a subhastar: immobles (meitats indivises)

  Lot núm. 1:
  Dades registrals: Tom: 2.493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3.700 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració....................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..................................237.570,46 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot núm. 2:
  Dades registrals: Tom: 1.371, Llibre: 95, Foli: 94, Finca: 4.559 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració...................................................................343.505,80 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).................................171.752,90 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 3. Bé a subhastar: immobles (meitats indivises)

  Lot núm. 1:
  Dades registrals: Tom: 2.493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3.700 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració..................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)................................237.570,46 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació:  subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot núm. 2:
  Dades registrals: Tom: 1.371, Llibre: 95, Foli: 94, Finca: 4.559 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració...................................................................343.505,80 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).................................171.752,90 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).