Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: meitat indivisa immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001405; Ref. expedient executiu ATIB: 12/039045).
  Dades registrals: Tom: 4505, Llibre: 859, Foli: 23, Finca: 8331 de Inca, del Registre de la Propietat  núm. 1 d’Inca.
  Valoració: 369.710,69 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 219.454,99 euros.
  Situació: pitjau aquí.