Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació (subhasta i alienació per mitjà d’adjudicació directa). Així mateix, si voleu més informació sobre les condicions de l’alienació dels béns podeu accedir als anuncis corresponents.

 1. Bé a subhastar: Vehicle
  Marca i Model: Citroën Jumpy
  Matrícula: 0442DFW
  Valoració............................................................. 2.530,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre el vehicle: sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................2.530,00 euros.
  Dia de la subhasta: 24 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta). [Correcció errades anunci].
  Situació: pendent celebració subhasta.

 2. Bé a subhastar: Vehicle
  Marca i Model: Ford Fusion
  Matrícula: 4344GDG
  Valoració................................................................2.640,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre el vehicle:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..............................2.640,00 euros.
  Dia de la subhasta: 24 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta). [Correcció errades anunci].
  Situació: pendent celebració subhasta.

 3. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.377, Llibre: 640, Foli: 207, Finca: 12.200, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració............................................................45.608,35 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..........................45.608,35 euros.
  Dia de la subhasta: 17 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.

 4. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.225, Llibre: 293, Foli: 85, Finca: 13.355, del Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca.
  Valoració.................................................................21.128,89 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)...............................21.128,89 euros.
  Dia de la subhasta: 17 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subasta.

 5. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 3.893, Llibre: 39, Foli: 11, Finca: 1.804, del Registre de la Propietat núm. 2 d’Inca.
  Valoració..........................................................16.681,47  euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)........................16.681,47  euros.
  Dia de la subhasta: 10 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació:
  pendent celebració subhasta.

 6. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 1.509, Llibre: 144, Foli: 16, Finca: 10.352, del Registre de la Propietat núm. 4 d’Eivissa.
  Valoració..........................................................244.007,59 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)........................244.007,59 euros.
  Dia de la subhasta: 3 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.

 7. Bé a subhastar: immoble
   
  Lot 1:
  Dades registrals: Tom: 2.132, Llibre: 674, Foli: 133, Finca: 36.203, del Registre de la Propietat núm. 1 de Calvià.
  Valoració...........................................................94.157,90 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................94.157,90 euros.
  Dia de la subhasta: 3 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.
   
  Lot 2:
  Dades registrals: Tom: 2.132, Llibre: 674, Foli: 94, Finca: 36.193, del Registre de la Propietat núm. 1 de Calvià.
  Valoració...........................................................92.089,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................92.089,00 euros
  Dia de la subhasta: 3 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subasta.

  Lot 3:
  Dades registrals: Tom: 2.132, Llibre: 674, Foli: 97, Finca: 36.194, del Registre de la Propietat núm. 1 de Calvià.
  Valoració...........................................................86.829,31 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................86.829,31 euros.
  Dia de la subhasta: 3 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subasta.

 8. Bé a subhastar: immoble

  Lot 1:
  Dades registrals: Tom: 4.108, Llibre: 906, Foli: 55, Finca: 60.409, del Registre de la Propietat núm. 11 de Palma.
  Valoració............................................................7.022,95 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..........................7.022,95 euros.
  Dia de la subhasta: 26 de setembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.
   
  Lot 2:
  Dades registrals: Tom: 4.108, Llibre: 906, Foli: 40, Finca: 60.404, del Registre de la Propietat núm. 11 de Palma.
  Valoració............................................................5.267,64 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)...........................5.267,64 euros.
  Dia de la subhasta: 26 de setembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subasta.
   
  Lot 3:
  Dades registrals: Tom: 4.108, Llibre: 906, Foli: 79, Finca: 60.417, del Registre de la Propietat núm. 11 de Palma.
  Valoració...........................................................5.267,64 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................5.267,64 euros.
  Dia de la subhasta: 26 de setembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subasta.

 9. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 6.018, Llibre: 380, Foli: 5, Finca: 20.742, del Registre de la Propietat de Palma núm. 9.
  Valoració...........................................................153.573,20 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................32.860,20 euros.
  Dia de la subhasta: 23 de maig de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 10. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.211, Llibre: 743, Foli: 32, Finca: 26.829, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració............................................................9.730,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..........................9.730,00 euros.
  Dia de la subhasta: 23 de maig de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 11. Bé a subhastar: immoble (meitat indivisa)
  Dades registrals: Tom: 3.833, Llibre: 500, Foli: 206, Finca: 27.404, del Registre de la Propietat de Palma núm. 6.
  Valoració...........................................................107.301,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................53.650,50 euros.
  Dia de la subhasta: 4 d’abril de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 12. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 3.770, Llibre: 574, Foli: 37, Finca: 37.851, del Registre de la Propietat de Palma núm. 2.
  Valoració...........................................................74.390,79 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).........................51.294,97 euros.
  Dia de la subhasta: 21 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 13. Bé a subhastar: immoble:
   
  Lot 1:
  Dades registrals: Tom: 5835, Llibre: 1799, Foli: 9, Finca: 98750 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................15.376,50 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................15.376,50 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 2:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 13, Finca: 98751 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................9.174,15 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació)...................... 9.174,15 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 3:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 17, Finca: 98752 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................7.863,54 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................7.863,54 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 4:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 21, Finca: 98753 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................7.208,25 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................7.208,25 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 5:
  Dades registrals: Tom: 5835 Llibre: 1799, Foli: 25,  Finca: 98754 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.  
  Valoració.........................................................7.208,25 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble:  no consten.
  Tipus subhasta (1ª licitació).......................7.208,25 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de març de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).