Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Anunci de publicació de les dades del cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2021

 El 22 de gener de 2021 s’han publicat les dades del cens anual que comprèn les màquines de tipus B o amb premi i de tipus C o d’atzar que hagin estat autoritzades en anys anteriors, regulat en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de le Illes ...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2021

D’acord amb l’article 39 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen l’any 2021 en la quantitat que resulta d’aplicar a  l’import exigit l’any 2020 el coeficien...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

Pagament de tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut l’any 2021

Per a l’any 2021 podeu consultar el quadre general dels terminis voluntaris de pagament dels tributs locals de cobrament periòdic anual per rebut la recaptació dels quals correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), així com els terminis per sol·licitar la domiciliació, per anular-la o modificar el compte bancari de domiciliació i les da...
Més informació  Pagament de tributs... Més informació ...

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 estableix les mesures de caràcter tributari següents:1.- Creació del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (articles 40 a 54, disposició addicional segona, disposició transitòria primera i apartats 2 i 3...
Més informació Mesures en matèria t... Més informació Mesures ...

|< <<       >> >|