Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Servei Renda Àgil: Declaració IRPF

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa en marxa la campanya Renda Àgil, un servei de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que té com a objectiu agilitzar la tramitació de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2022 mitjançant l’ajuda i l’assistència als ...
Més informació Servei Renda Àgil: D... Més informació Servei ...

Període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca de l’any 2023: d’1 de juny a 18 d’agost

El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2023, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 18 d’agost de 20...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Declaració liquidació trimestral de l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (model 593)

Us informem que s’ha implmentat el model de declaració liquidació trimestral del l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (model 593). La primera declaració liquidació trimestral a presentar és la corresponent al 1r trimestre de 2023 (termini de presentació de l’1 al 20 d’abril).D’acord amb la normati...
Més informació Declaració liquidaci... Més informació Declaració ...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2023: de 13 de març a 31 de maig

El dia 13 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2023. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2023. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|