Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2021

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...
Més informació Dia 1 de juliol: ini... Més informació Dia ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021: de 3 de juny a 3 d’agost

 El dia 3 de juny s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) de l’Ajuntament de Sóller corresponent a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 3 d’agost de 2021. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, de...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Delegació a l’ATIB de la gestió recaptatòria de tributs i altres recursos de l’Ajuntament de Sóller

Us informem que l’Ajuntament de Sóller ha delegat a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) la recaptació en perídode voluntari de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut, així com la recpatació executiva de deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic no tributaris.A partir de l’1 de juny de 2021, l’ATIB tindrà una oficina ...
Més informació Delegació a l’ATIB d... Més informació Delegació ...

Servei Renda Àgil: Declaració IRPF

 L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa en marxa la campanya Renda Àgil, un servei de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que té com a objectiu agilitzar la tramitació de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020 mitjançant l’ajuda i l’assistència als...
Més informació Servei Renda Àgil: D... Més informació Servei ...

|< <<       >> >|