Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Consultes i suggeriments [@]

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa a disposició dels contribuents aquest formulari mitjançant el qual podeu fer consultes i sol·licitar informació respecte dels tributs gestionats per l’ATIB, així com presentar les iniciatives o els suggeriments que considereu oportuns sobre el funcionament de l’ATIB.

Heu d’emplenar tots els camps assenyalats com obligatoris i es recomana que indiqueu també el NIF. Una vegada rebudes les dades i fetes les comprovacions corresponents, us contestarem en un termini breu.

Per a la presentació de queixes per Internet, seleccionau l’aplicació telemàtica corresponent a Serveis Generals de la CAIB. En el formulari heu d'assenyalar com a "Centre", Agència Tributària de les Illes Balears i, com "Tipus d’escrit", queixa. La queixa es tramitarà a través del Servei d’Informació i Queixes d’Atenció a la Ciutadania del Govern de les Illes Balears.

Així mateix podeu contactar amb l’ATIB per via telefònica a través del Servei telefònic d'atenció i informació tributària.

Per a consultes informàtiques o comunicació d'incidències sobre el funcionament del web de l’ATIB el telèfon de contacte és el 971 228 510. Així mateix, també podeu contactar per correu electrònic a serviciosweb@atib.es.


IMPORTANT: per a qüestions relacionades amb imposts com l’impost sobre la renda de les persones físiques  (IRPF) –residents o no residents–, l’impost sobre el valor afegit (IVA) o l’impost de societats, així com, en general, el règim fiscal o de tributació de les persones físiques  (en particular, treballadors autònoms) o persones jurídiques, s’ha de fer la consulta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (pitjau
aquí).


En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades de caràcter personal que es facilitin mitjançant el formulari següent quedaran registrades, amb la finalitat de contestar a les vostres consultes i obtenir dades estadístiques dels tributs el responsable dels quals és l’ATIB.

Està previst que les dades es comuniquin a altres òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.