Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Consultes i suggeriments [@]

L’ATIB posa a disposició dels contribuents i altres persones interessades un servei d’atenció personalitzada (sol·licitud d’informació, consultes i suggeriments) i de presentació de queixes.

1.- PRESENTACIÓ DE QUEIXES: pitjau presentació de queixes, seleccionau sol·lictud telemàtica i l’opció "Sistema general de queixes i suggeriments". En el formulari heu d’indicar indicar com a "Centre", Agència Tributària de les Illes Balears i, com "Tipus d’expedient", queixa. La queixa es tramitarà a través del Servei d’Informació i Queixes d’Atenció a la Ciutadania del Govern de les Illes Balears.

2.- INFORMACIÓ, CONSULTES I SUGGERIMENTS: per fer consultes, sol·licitar informació o fer suggeriments respecte els tributs gestionats pel l’ATIB, els procediments que tramita l’ATIB o el funcionament d’aquest Portal web, podeu remetre el següent formulari (heu d’emplenar tots els camps assenyalats com obligatoris i es recomana que indiqueu el DNI/NIF). Una vegada rebudes les dades i fetes les comprovacions corresponents, us contestarem en un termini breu.

També podeu contactar amb l’ATIB per via telefònica a través del Servei telefònic d’atenció i informació tributària.

IMPORTANT: per a consultes relacionades amb l’impost sobre la renda de les persones físiques  (IRPF) –residents o no residents–, l’impost sobre el valor afegit (IVA) o l’impost de societats, així com, en general, el règim fiscal o de tributació de les persones físiques  (en particular, treballadors autònoms) o persones jurídiques, s’ha de fer la consulta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària -AEAT- (accedir a AEAT).

Les consultes vinculants en relació a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l’impost sobre successions i donacions s’ha de fer a la Direcció General Tributs. Podeu accedir en el següent enllaç: consultes tributàries.