Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Aplicació de l’ATIB per a dispositius mòbils

L’ATIB disposa d’una aplicació per a dispositius mòbils que permet fer determinades gestions en relació als tributs i altres ingressos no tributaris que gestiona aquesta Admiistració tributària, així com consultar els deutes i poder fer el seu pagament.

Podeu obtenir l’aplicació de forma gratuïta a les plataformes oficials de descàrrega per dispositius que utilizin els sistemes operatius Android o IOS (Apple).

Escanejant amb el dispositiu el codi QR que teniu a continuació, podeu accedir directament a la descàrrega de l’aplicació. Així mateix, podeu accedir a la mateixa des de la plataforma de descàrrega introduïnt en el cercador "ATIB - Agència Tributària de les Illes Balears".

Principals funcionalitats


Aquest aplicació ofereix, per una banda, determinades opcions a les quals es pot accedir sense necessitat d’identificació. Per exemple, a través de la aplicació, es pot sol·licitar cita prèvia a una oficina de l’ATIB, fer consultes o sol·licitar informació sobre els procediments que tramita l’ATIB i fer el pagament d’un document d’ingrés generat per l’ATIB (ja sigui introduint les claus de referència del document o escanejant el seu codi de barres).

Per altra banda, prèvia identificació de l’usuari, es poden consultar i pagar els deutes pendents (pagament que es pot fer a través de banca electrònica de les entitats col·laboradores, amb targeta bancària -amb independència de l’entitat emissora de la targeta- i també per Bizum), consultar els deutes pagats (amb la possibilitat d’obtenir el justificant de pagament), així com domiciliar els tributs de cobrament periòdic per rebut la recaptació del quals correspongui a l’ATIB.

Pel que fa a l’accés amb identificació, es pot fer de la maeixa manera prevista per accedir a la Seu electrònica de l'ATIB, és a dir, introduint el DNI/NIF i el codi de contribuent (contrasenya) o amb el sisetma Cl@ve (+ info: formes accés).

Una vegada s’hagi accedit per primera vegada, per una major agilitat i facilitat d’ús, en funció del dispositiu mòbil que s’utilitzi, es podrà accedir de forma biomètrica, amb l’empremta digital i/o el reconeixement facial.

A través de l’aplicació, l’usuari identificat també pot consultar i modificar les seves dades generals de contacte, així com autoritzar rebre comunicacions (ja sigui com un avís a través del mateix dispositiu mòbil, o també per mail o missatge sms) sobre determinades gestions o actuacions que faci l’ATIB.

S’ha de tenir en compte que, en aquesta primera versió de l’aplicació, no es mostren les declaracions-liquidacions o autoliquidacions de tributs autonòmics ni els documents d’ingrés corresponents a tributs o deutes autonòmics en període voluntari de pagament. No obstant, sí que es poden de gestionar i pagar a través de l’aplicació les taxes autonòmiques, preus públics, sancions i altres ingressos (model 046) dels diferents organismes de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, així com els deutes autonòmics respecte els quals s’hagi iniciat un procediment de constrenyiment.

En tot cas, s’ha de destacar que estem davant una aplicació dinàmica que està destinada a una evolució i millora contínues amb la finalitat que es pugui convertir en un instrument de referència per als ciutadans de les Illes Balears i altres persones interessades.