Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Sol·licitud telemàtica de certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries

L’ATIB ha implementat en l’apartat de "Tràmits" de la seu electrònica la sol·licitud telemàtica del certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes de contractació o de sol·licitud de subvenció.Per poder fer aquest tràmit la persona interessada ha de accedir amb un c...
Més informació Sol·licitud telemàti... Més informació Sol·licitud ...

Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals preveu, en la disposició final segona, la modificació de l’apartat 30 de l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legis...
Més informació Reial decret llei 27... Més informació Reial ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2019)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2019 és del 15 de juny al 17 d’agost de 2020. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos d...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Reial decret 555/2020, de 5 de juny: pròrroga de l’estat d’alarma

El Reial decret 555/2020, de 5 de juny, ha prorrogat l’estat d’alama, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020.Això s’ha de tenir en compte respecte a algunes mesures tributàries l’aplicació de les quals depèn de la vigència o duració de la declaració de l’estat d’alarma.Per consultar les mesures actuali...
Més informació Reial decret 555/202... Més informació Reial ...

|< <<       >> >|