Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Presentació

L’1 de gener de 2009 inicia les seves activitats l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

La posada en funcionament de l’ATIB, a més de donar compliment a les previsions de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la seva redacció per Llei orgànica 1/2007, de 28 de feper, comporta l’establiment d’un nou model d’organització de l’Administració tributària en les Illes Balears.

L’ATIB pretén establir un criteri unitari de gestió en matèria tributària fonamentat en els principis d’objectivitat, eficàcia, eficiència i transparència, amb especial atenció al servei a la ciutadania, a la implantació de les noves tecnologies en l’àmbit tributari, a la lluita contra el frau fiscal i a la potenciació de la col·laboració amb altres administracions públiques. En aquest sentit, l’ATIB es configura com una entitat amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia funcional, financera i de gestió, i amb nova estructura organitzativa àgil, flexible i de qualitat, que pugui donar resposta de manera eficaç i immediata a les necessitats dels ciutadans, estimulant-los en el compliment de les seves obligacions fiscals, i fent efectius tots els seus drets i garanties.

En l’àmbit de les noves tecnologies de la informació i comunicació, l’ATIB vol ser un referent entre els Portals tributaris, amb la finalitat de fer de la tecnologia el millor aliat de la gestió pública amb la finalitat d'aconseguir un major rendiment i proximitat als ciutadans, facilitar l’accés a la informació i als serveis de l’Agència i una major agilitat, qualitat i eficiència en la tramitació i realització de gestions tributàries.

Aquest Portal és el resultat del compromís de l’ATIB amb les noves tecnologies i suposa la unificació dels tres Portals tributaris autonòmics existents fins l’1 de gener de 2009: el Portal del contribuent, relatiu a tributs autonòmics propis i cedits; el Portal de tributs locals, en relació a la gestió recaptatòria dels tributs locals i altres ingressos de dret públic; i, el Portal informatiu sobre el procés de creació de l’ATIB.

Hem de destacar que estem davant una web dinàmica, tant pel seu contingut com per les seves característiques. Per això, està destinada a una evolució i millora contínues per convertir-se en un instrument fonamental i imprescindible per als ciutadans de Illes Illes Balears.

En definitiva, l’ATIB és ja una realitat. Una vegada que s’ha posat en funcionament el seu objectiu fonamental és avançar amb tu i per a tu.