Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Recomanacions d’ús i accessibilitat

Aquest Portal ha estat dissenyat seguint criteris generals definits en el document ‘Web Content Accesibility Guidelines 2.0 (Directrius d’Accessibilitat al Contingut Web 2.0), amb els requisits de prioritat 1 de la norma UNE 139803:2012 (nivell A WCAG 2.0). Aquestes directrius tenen com a objectiu facilitar l’accés a la informació continguda en els llocs web a tots els ciutadans.

A continuació es detallen detreminades mesures que s
’han adoptat en el Portal:

Tamany del Portal

El tamany del Portal és relatiu. Es pot augmentar o disminuir utilitzant les següents combinacions de tecles:

» Ctrl + tecla +: Augmentar.
» Ctrl + tecla -: Disminuir.

Gràfics

Per algunes de les imatges amb contingut rellevant s’han inclòs versions alternatives en manera text.

Eines d'accés ràpid mitjançant el teclat

Per tal de facilitar un accés més ràpid i d'una forma més directa a les opcions principals del Portal s’han habilitat els accessos següents:

» A: Combinació de tecles Shift + A podrà accedir a l’opció Inici
» B: Combinació de tecles Shift + B podrà accedir a l’opció Tributs locals
» C: Combinació de tecles Shift + C podrà accedir a l’opció Tributs autonòmics
» D: Combinació de tecles Shift + D podrà accedir a l’opció Carpeta fiscal

Disseny, navegació i interactivitat

En el Portal s’ha mantingut un esquema estructural per a facilitar una navegació coherent en el mateix.

Està optimitzat per poder ser vist en una pantalla configurada amb una resolució de 1024 per 768 píxels i mitjançant els navegadors Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera i Microsoft Edge (en el navegador Miciosoft Internet Explorer hi ha parts del Portal que poden tenir problemes de visualització i/o operativa).

La utilització de navegadors diferents o de versions no suportades pot donar lloc a l’accés i visualització del contingut del Portal, però no garanteix una total i adequada disponibilitat de documents o funcionalitats. Els navegadors o les seves actualitzacions es poden descarregar a les pàgines web dels proveïdors d’aquest tipus de programes.

Així mateix, heu de tenir instal·lat el programa Adobe Acrobat Reader per poder visualitzar documents en format pdf.


Darrera revisió: 03/12/2019