Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Dia 1 d’agost: inici del període voluntari de pagament de tributs del Consell Insular de Formentera de l’any 2021

El dia 1 d’agost s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2021 del Consell Insular de Formentera (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 d’octubre de 2021. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàr...
Més informació Dia 1 d’agost: inici... Més informació Dia ...

Període voluntari de pagament de les taxes de mercats i altres tributs de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021

El dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament de les taxes per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’us públic, mercats ocasionals, i de llocs fixos de venda al mercat municipal de l’Ajuntament de Sóller corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza l’1 de setembre de 2021.Aix...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2021

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...
Més informació Dia 1 de juliol: ini... Més informació Dia ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021: de 3 de juny a 3 d’agost

El dia 3 de juny s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI)de l’Ajuntament de Sóller corresponent a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 3 d’agost de 2021. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|