Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD


S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 182, de 24 d’octubre de 2020) la Instrucció 1/2020, de 14 d'octubre per la qual s’estableixen els criteris per a la comprovació del valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears pel que fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l’impost sobre successions i donacions.

Amb la aprovació d’aquests criteris o regles de valoració els contribuents poden consignar en les declaracions dels imposts esmentats uns valors que, en principi, s’admetran com a vàlids. S’ha demostrat que aquest sistema és de gran utilitat, atès que afavoreix el compliment voluntari de les obligacions tributàries per part dels contribuents i agilita la tasca de revisió dels valors declarats per part de l’Administració tributària autonòmica.

Aquest web permet fer les valoracions en línia, d’acord amb els criteris de la Instrucció esmentada, pel que fa a béns immobles i llocs d’amarratge, i també de vehicles i béns nàutics, a través de l’aplicació de valoració de béns.