Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Pagament de l’ingrés a compte de l’impost sobre estades turístiques (model 702)


El dia 1 de setembre s’inicia el període de pagament del model 702 de l’impost sobre estades turístiques d’autoliquidació de l’ingrés a compte de la liquidació anual corresponent a l’exercici fiscal 2017, en el cas de resultar d’aplicació, per a la determinació de la base imposable, el règim d’estimació objectiva.


NOTA IMPORTANT: L’ingrés a compte no és aplicable als establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (càmpings turístics i habitatges turístics). En aquests casos, l’ATIB liquidarà l’impost a partir d’una matrícula formada amb les dades de la declaració censal presentada i, per tant, no s’ha de presentar el model d’autoliquidació 702.

Tampoc han de presentar el model d’autoliquidació dingrés a compte les embarcacions de creuer turístic.

D’acord amb la normativa reguladora de l’impost, els obligats al pagament del model 702 (substituts dels contribuents) han de tenir en compte el següent:

1.- El període de pagament és de l’1 al 20 de setembre.

2.- La quantia a ingressar en concepte d’ingrés a compte, per cada establiment, és del 50 % de la quota que resulti d’aplicar el mòdul corresponent, al total de places autoritzades a 1 de gener o en la data d’inici de l’activitat.

3.- La presentació del model i l’ingrés corresponent s’ha d’efectuar per via telemàtica. Aquest tràmit sha de fer per lusuari amb el mateix certificat digital amb el qual es va donar dalta en limpost.

4.- El pagament telemàtic es pot fer per qualsevol de les formes següents:

-. Per banca electrònica. Per això, sha de ser titular d’un compte en una entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica (actualment, són entitats col·laboradores la Banca March, el Banco Mare Nostrum –“Sa Nostra”–, Caixabank –“la Caixa”– i el BBVA).

-. Per targeta bancària de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.


Per a més informació de l’impost i accedir al model 702, pitjau aquí.