Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Important: Nou sistema per a rebre avisos de pagament de tributs locals

 

Per raons de seguretat, eficàcia i immediatesa, l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) no trametrà avisos de pagament en paper per al pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic anual (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques o les taxes municipals de cobrament anual.

Per poder obtenir els avisos de pagament dels rebuts dels quals sou titulars i, en el seu cas, fer el pagament, s’ha habilitat el servei del CARTER VIRTUAL D’AVISOS, al qual podeu accedir amb el vostre CODI DE CONTRIBUENT.

Per a més informació i accedir a aquest sistema, pitjau aquí.