Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Deduccions autonòmiques aplicables a la declaració de l’IRPF de l’any 2018


El Govern de les Illes Balears ha establert el següents beneficis fiscals aplicables als residents a les Illes Balears a la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l’any 2019:

 1. Deducció del 40%, amb un límit de 600 euros per descendents o acollits menors de 6 anys per motius de conciliació, segons es tracti d’escola infantil, guarderia o centre educatiu.
 2. Deducció de 400 € per lloguer d’habitatge habitual per part de menors de 36 anys, persones amb discapacitat i famílies nombroses.
 3. Deducció per donacions a entitats del tercer sector social (compatible amb la deducció estatal aplicable a totes les entitats sense ànim de lucre) del 25 % aplicable sobre una base màxima de 150 euros.
 4. Deducció de 150 € per persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 5. Deducció del 50% de les inversions per millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual.
 6. Deducció per despeses d’adquisició de llibres de text fins a 100 €.
 7. Deducció per despeses d’aprenentatge d’idiomes estrangers fins a 100 €.
 8. Deducció de 1.500 € per cursar estudis fora de l'illa de residència habitual.
 9. Deducció de 400 € per despeses d’assegurances d’impagament de lloguers de béns immobles destinats a habitatge.
 10. Deducció de 400 € per lloguer d’habitatge derivat del trasllat temporal de residència per motius laborals.
 11. Deducció del 25% per donacions a determinades entitats destinades a R+D+I.
 12. Deducció de 600 € per donacions relatives al mecenatge cultural, científic, de desenvolupament tecnològic i al consum cultural.
 13. Deducció de 600 € per donacions relatives al mecenatge esportiu.
 14. Deducció del 15% per donacions a entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana.
 15. Deducció de 6.000 € per inversió en l’adquisició d'accions d’empreses de nova creació.
 16. Deducció de 12.000 € per inversió en societats participades per centres de recerca o universitats.
 17. Deducció per rendiments corresponents a subvencions o ajudes públiques atorgades per la comunitat autònoma de les Illes Balears per raó de danys que duguin causa d’emergències que hagin estat declarades pel Consell de Ministres com a zones afectades greument per una emergència de protecció civil.
 18. Mínims familiars incrementats per contribuents amb edat superior o igual a 65 anys, tercer i següents descendents i persones amb discapacitat.
Us recomanam que quan faceu la vostra declaració de l’IRPF comproveu si aquestes deduccions són d’aplicació. Per a més informació, consulteu el següent document (en castellà): aplicació deduccions autonòmiques de les Illes Balears IRPF 2018.