Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Instrucció 5/2020, de 29 de maig: criteris de registre de documentació en l’ATIB


La Instrucció 5/2020, de 29 de maig, relativa als criteris de registre de documentació a les oficines dels serveis centrals i els serveis territorials (delegacions insulars i recaptacions de zona) de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), estableix que, amb efectes d’1 de juny de 2020, els obligats tributaris en relació a tributs gestionats per l’ATIB i les persones respecte a les quals es tramita un procediment per aquesta Administració tributària disposen dels següents mitjans de registre de documentació:

a) El registre electrònic de l’ATIB, que està disponible a través del registre electrònic comú seleccionant, com a organisme destinatari, “Agencia Tributaria Islas Baleares (ATIB)” (accedir al Registre electrònic).

b) Els registres de les oficines de l’ATIB, que actuaran com oficines d’assistència en matèria de registres, sempre que es tracti de sol·licituds, escrits o documents que formin part de procediments tributaris que siguin de la seva competència.

No s’admetrà el registre a les oficines de l’ATIB de sol·licituds, escrits o documents dirigits a altres administracions o organismes diferents a l’ATIB.