Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Recordatori: Règim excepcional de renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques el 2021


Per Decret llei 1/2021, de 25 de gener, es varen aprovar mesures excepcionals en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal 2021.

En aquest Decret llei es va establir que, excepcionalment, per a l’exercici 2021, els substituts del contribuent podien renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva en l’impost des de l’entrada en vigor del Decret llei (26 de gener de 2021) i fins al 31 de març de 2021, sempre que, en cas d’activitat a partir de l’1 de gener de 2021, el substitut hagués complert les obligacions documentals i registrals pròpies del règim d’estimació directa.

La renúncia al règim d’estimació objectiva determinava la inclusió en el règim d’estimació directa únicament durant l’exercici fiscal de 2021, sense necessitat de revocació i sense que s’entengués prorrogada tàcitament per als exercicis fiscals següents. El mateix règim és aplicable als substituts que haguessin renunciat al règim d’estimació objectiva al llarg del mes de desembre de 2020.

Per això, es comunica que si es vol voleu continuar en el règim d’estimació directa s’ha de presentar durant el mes de desembre de 2021 la renúncia al règim d’estimació objectiva mitjançant el corresponent model 017 en els termes que estableix l’article 12 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible.

En el cas de que no es presenti aquesta renúncia, el substitut quedarà inclòs en el règim d’estimació objectiva en l’exercici 2022 i següents.