Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Model
654

Impost sobre successions i donacions: Adquisicions Mortis Causa - Autoliquidació simplificada individual

DADES PRÈVIES

Declarant / Subjecte Passiu ( A )

Pitjau aquí Pitjau aquí
 
ATIB
dudasnaranja.png
Ajuda / Ayuda

CAUSANT ( B )

PRESENTADOR ( C )

CLASSE DE DOCUMENT ( D )

LIQUIDACIÓ ( G )

Base imposable
Base liquidable
Quota tributària
A) Procediment simplificat de càlcul de la quota liquida
B) Procediment normal de càlcul de la quota liquida
 
 
Càlcul de la quota íntegra corregida/bonificada per adquisició de nua propietat
Quota bonificada
Quota líquida
Quota a ingressar
   
DATA I FINALITZACIÓ ( F )

Per a imprimir el model i després efectuar el pagament en les entitats bancàries col·laboradores, o per a realitzar el pagament telemàtic i imprimir el model, heu d'emplenar les dades del model del tribut o ingrés autonòmic corresponent.

Una vegada finalitzat el procés, podeu imprimir els exemplars corresponents al model (format pdf). En el cas d'haver efectuat el pagament telemàtic, els exemplars del model incorporaran el justificant acreditatiu del pagament.

En el cas d'interrompre el procés de generació del model tributari, el podreu reprendre en un moment posterior. Per això heu de guardar el model tributari i anotar la referència de recuperació i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre. La Referència de Recuperació caduca als 15 dies.