Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Liquidació de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics

La gestió recaptatòria de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut.

Per això, un cop notificada la liquidació de l’alta en la matrícula de l’impost, les successives liquidacions es notificaran de forma col·lectiva mitjançant edictes que així ho adverteixin que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notificaran de forma individual ni tampoc es remetran avisos de pagament del rebut.

Per fer el pagament de les liquidacions corresponents als successius exercicis (el termini general de pagament és de l’1 de maig a 30 de juny de cada any) podeu obtenir l’avís de pagament i, en el seu cas, fer el pagament per via telemàtica, introduint el NIF del subjecte passiu i el codi de l’establiment (que podeu consultar en la declaració censal corresponent al model 017 –veure exemple o en la liquidació d’alta a la matrícula de l’impost –veure exemple–).

Per a més informació podeu consultar el Manual informatiu habitatges turístics.

ACCÉS A REBUTS (avisos de pagament) I LIQUIDACIONS


a) En el cas destabliments amb data d’inici dactivitat anterior a 2018 i respecte als quals ja consta la liquidació d'alta en el padró de limpost, el període voluntari de pagament dels rebut és de l’1 de maig a l’1 de juliol de 2019 (veure anunci de notificació col·lectiva i de cobrament de liquidacions de l'exercici 2018). Per accedir als avisos de pagament dels rebuts, pitjau aquí.

b) Si són establiments amb data d’inici d’activitat durant el 2018 es generarà en el segon semestre de 2019 la corresponent liquidació dalta en el padró de limpost, que podreu descarregar pitjant aquí.

Nota: Si ja teniu l’avís de pagament o la liquidació i voleu fer el pagament telemàtic, pitjau aquí.


RECOMANACIÓ

Es recomana que domicilieu el pagament dels rebuts de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics (+ info: Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut).

Així mateix, per tenir informació de determinats aspectes de la recaptació de l’impost d’aquests estabilments, us podeu adherir al servei de missatges i avisos de l’ATIB (més informació: Servei de missatges i avisos per sms i/o mail).

Per a qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició el servei de CONSULTES I SUGGERIMENTS.