Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Liquidació de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics

La gestió recaptatòria de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut. Per això, un cop notificada la liquidació de l’alta en la matrícula de l’impost, les successives liquidacions es notificaran de forma col·lectiva mitjançant edictes que així ho adverteixin que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notificaran de forma individual ni tampoc es remetran avisos de pagament del rebut.

Pel que fa a la liquidació de l’exercici 2016, en el cas de no haver descarregat la notificació i pagat la liquidació amb el codi d’accés comunicat abans del 30 de juny de 2017, s’informa que a partir del 18 de setembre de 2017 es remetrà la notificació de la liquidació per correu postal i, amb el document que rebreu, podeu fer el pagament (PER PAGAR PER VIA TELEMÀTICA PITJAU AQUÍ).

També podeu accedir a la notificació de la liquidació així com fer el pagament mitjançant la Carpeta fiscal.

Per a qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició el servei de Consultes i suggeriments.


INFORMACIÓ IMPORTANT PEL PAGAMENT DELS EXERCICS SEGÜENTS

Un cop notificada la liquidació de l’alta en la matrícula de l’impost, per fer el pagament de les liquidacions corresponents als successius exercicis (el termini general de pagament és de l’1 de maig a 30 de juny de cada any) teniu dues opcions:

1.- Domiciliar el pagament  (més informació: Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut).

2.- Obtenir l’avís de pagament i, en el seu cas, fer el pagament per via telemàtica, introduint el NIF del subjecte passiu i el codi de l’establiment (que podeu consultar en la declaració censal corresponent al model 017 –veure exemple o en la liquidació d’alta a la matrícula de l’impost –veure exemple–).

[Nota: aquesta opció s’habilitarà a partir de l’1 de maig de 2018].


Així mateix, per tenir informació de determinats aspectes de la recaptació de l’impost, us podeu adherir al servei de missatges i avisos de l’ATIB (més informació: Servei de missatges i avisos per sms i/o mail).