Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Ampliació del període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2020 fins el 30 de juny


Us informem que, a instància de l’Ajuntament de Palma, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel coronavirus COVID-19 aprovada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’amplia del 18 de maig al 30 de juny el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) corresponents a l’exercici de 2020.

Per tant, el termini voluntari de pagament dels rebuts de l’IVTM i de la TRSU és del 16 de març al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin

Així mateix, en el cas dels rebuts domiciliats, es retarda a l’1 de juny de 2020 l’enviament a les respectives entitats bancàries perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament:

Es recorda que no s’envien avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual (+ info: CARTER VIRTUAL).

En cas de no utlitzar el Carter Virtual, podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):

— De forma presencial: una vegada finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, també es podran obtenir de forma presencial a les oficines de l’ATIB situades a Palma en el carrer de Francesc de Borja Moll, 22 i en el carrer d’Isidoro Antillon, 19 A, de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30; o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (consultar oficines de recaptació).

La sol·licitud de cita prèvia, que podeu fer per Internet (pitjau aquí) o al telèfon 971 678 404, s’habilitarà quan finalitzi la vigència de l’estat d’alarma.

Formes de pagament:

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.