Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca de l’any 2024: d’1 de juny a 16 d’agost


El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2024, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 16 d’agost de 2024 


Un cop transcorregut el termini voluntari de pagament s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.


FORMES D’OBTENCIÓ DE LAVÍS DE PAGAMENT O DOCUMENT D’INGRÉS


Es recorda que no s’envien avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual, al qual podeu accedir amb el codi de contribuent, així com també amb DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve (+ info: CARTER VIRTUAL).

En cas de no utilitzar el Carter Virtual, els podeu sol·licitar per Internet a travès del servei de Consultes i suggeriments.

Així mateix, podeu obtenir l’avís de pagament o el document d'ingrés corresponent de forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA- o al telèfon 971 678 404) a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB. Podeu consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació.

FORMES DE PAGAMENT (amb lavís de pagament o document dingrés):

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Abanca; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank i BBVA.

REBUTS DOMICILIATS

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut). Pel que fa als rebuts de l’exercici 2024, podeu sol·licitar la domiciliació fins el dia 26 de juliol de 2024.

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè es carreguin en compte dels contribuents el dia que aquests triïn (per seleccionar el dia de càrrec s’ha d’accedir a l’apartat de "Tributs domiciliats" del CARTER VIRTUAL). En cas que no se seleccioni cap dia, els rebuts domiciliats es remetran a les entitats pel seu càrrec en compte a partir del dia 1 d’agost de 2024.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats o si accediu a l’apartat de "Tributs domiciliats" del CARTER VIRTUAL.