Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Delegació a l’ATIB de la gestió recaptatòria de tributs i altres recursos de l’Ajuntament de Sóller


Us informem que l’Ajuntament de Sóller ha delegat a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) la recaptació en perídode voluntari de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut, així com la recpatació executiva de deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic no tributaris.

A partir de l’1 de juny de 2021, l’ATIB tindrà una oficina situada en la plaça de sa Constitució, 1, 07100 Sóller (+info), on es podran fer els tràmits relatius a la gestió i recaptació de determinats tributs municipals, consultar i pagar els deutes la recaptació dels quals correspongui a l’ATIB i també es podran fer determinats tràmits relatius a la gestió dels tributs autonòmics.

L’atenció presencial és amb cita prèvia (sol·licitar CITA PRÈVIA).

Per qualsevol dubte o informació addicional teniu a la vostra disposició el servei de Consultes i suggeriments.