Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2019): de 16 de setembre al 18 de novembre


El dia 16 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2019: impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i la taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament i càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

El termini de pagament finalitza el 18 de novembre de 2019.

Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament:

No es remeten avisos de pagament en paper. Es recorda que la forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual (+ info: CARTERO VIRTUAL).

En cas de no utlitzar el Carter Virtual d’Avisos, podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):
— De forma presencial: a qualsevol oficina de recaptació de l’ATIB (consultar oficines de recaptació), en horari de dilluns a dijous laborables de 8.15 a 13.45 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.45 hores. Podeu sol·licitar CITA PRÈVIA  per Internet (pitjau aquí) o telefonant al 971 678 404.

Del dia 11 al 18 de novembre, l’horari d’atenció a les oficines de l’ATIB situades a Palma en el carrer de Francesc de Borja Moll, 22 i en el carrer d’Isidoro Antillon, 19 A, serà el següent: els dilluns de 8.15 a 17.45 hores, de dimarts a dijous de 8.15 a 16.45 hores i els divendres de 8.15 a 14.45 hores.

Formes de pagament:

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

Rebuts domiciliats

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del dia 31 d’octubre de 2019.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.