Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Document d’ingrés (Model 048): gestió "massiva" de liquidacions de tributs, preus públics, sancions i altres ingressos de la CAIB i de l’Ib-Salut.

(No podrà ser utilitzat per al pagament en executiva.)
Subjecte Passiu
NIF Llinatges i nom o raó social
Tipus via (CL, AV, CR...) Nom via pública Número Lletra
Escala Pis Porta Telèfon Mail
Província Localitat o municipi Codi postal
Altres Dades
Concepte Organ de gestió Descripció Liquidació nº
Expedient nº Localitzador Total a ingressar
Data i finalizació