Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Dia 1 d’agost: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Ses Salines de l’any 2021

El dia 1 d’agost s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2021 de l’Ajuntament de Ses Salines (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 d’octubre de 2021. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec cor...

Dia 1 d’agost: inici del període voluntari de pagament de tributs del Consell Insular de Formentera de l’any 2021

El dia 1 d’agost s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2021 del Consell Insular de Formentera (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 d’octubre de 2021. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàr...

Període voluntari de pagament de les taxes de mercats i altres tributs de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021

El dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament de les taxes per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’us públic, mercats ocasionals, i de llocs fixos de venda al mercat municipal de l’Ajuntament de Sóller corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza l’1 de setembre de 2021.Aix...

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2021

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021: de 3 de juny a 3 d’agost

El dia 3 de juny s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI)de l’Ajuntament de Sóller corresponent a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 3 d’agost de 2021. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels...

Delegació a l’ATIB de la gestió recaptatòria de tributs i altres recursos de l’Ajuntament de Sóller

Us informem que l’Ajuntament de Sóller ha delegat a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) la recaptació en perídode voluntari de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut, així com la recpatació executiva de deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic no tributaris.A partir de l’1 de juny de 2021, l’ATIB tindrà una oficina ...

Ordre per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2020

D’acord amb allò que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible i l’article 34 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplific...

Decret llei 2/2021, de 22 de març: mesures tributàries en relació a l’mpost sobre estades turístiques i a la taxa fiscal de joc

El Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, ha establert les següents mesures tributàries:1.- IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES: a) Procediment extraordinari per a la reducció individuali...