Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals preveu, en la disposició final segona, la modificació de l’apartat 30 de l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legis...

Dia 1 d’agost: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Ses Salines de l’any 2020

El dia 1 d’agost s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2020 de l’Ajuntament de Ses Salines (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 d’octubre de 2020. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec cor...

Dia 1 d’agost: inici del període voluntari de pagament de tributs del Consell Insular de Formentera de l’any 2020

El dia 1 d’agost s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2020 del Consell Insular de Formentera (veure  conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2020. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del re...

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2020

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2019)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2019 és del 15 de juny al 17 d’agost de 2020. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos d...

Reial decret 555/2020, de 5 de juny: pròrroga de l’estat d’alarma

El Reial decret 555/2020, de 5 de juny, ha prorrogat l’estat d’alama, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020.Això s’ha de tenir en compte respecte a algunes mesures tributàries l’aplicació de les quals depèn de la vigència o duració de la declaració de l’estat d’alarma.Per consultar les mesures actuali...

El dia 30 de juny finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2020

 Com ja es va informar dia 19 de març (consultar comunicat), el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) corresponents a l’exercici de 2020 finalitza el 30 de juny.Els rebuts domiciliats es remetran a partir de l’1 de juny a les respect...

Instrucció 5/2020, de 29 de maig: criteris de registre de documentació en l’ATIB

La Instrucció 5/2020, de 29 de maig, relativa als criteris de registre de documentació a les oficines dels serveis centrals i els serveis territorials (delegacions insulars i recaptacions de zona) de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), estableix que, amb efectes d’1 de juny de 2020, els obligats tributaris en relació a tributs gestionats per l’...