Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

El dia 30 de juny finalitza el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2020

 Com ja es va informar dia 19 de març (consultar comunicat), el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) corresponents a l’exercici de 2020 finalitza el 30 de juny.Els rebuts domiciliats es remetran a partir de l’1 de juny a les respect...

Dia 1 de juny: represa del servei d’atenció al públic a les oficines de l’ATIB

El dia 1 de juny es reprèn el servei d’atenció al públic a les oficines de l’ATIB (consultar oficines de l’ATIB). A aquest efecte, d’acord amb les recomanacions sanitàries i de prevenció de riscos laborals, s’ha de tenir en compte el següent:1.- L’atenció es farà amb cita prèvia, que heu de demanar a través d’aquest Portal web (pitjau CITA PRÈVIA) o en el te...

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig: exempció actes jurídics documentats

El Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat social i tributàries per pal·liar els efectes del COVID-19 (que entra en vigor el 27 de maig de 2020) preveu en la disposició final primera l’exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials i acte...

Reial decret 537/2020, de 22 de maig: pròrroga de l’estat d’alarma

El Reial decret 537/2020, de 22 de maig, ha prorrogat l’estat d’alama, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, fins les 00:00 hores del 7 de juny de 2020.Això s’ha de tenir en compte respecte a algunes mesures tributàries l’aplicació de les quals depèn de la vigència o duració de la declaració de l’estat d’alarma.Per consultar les mesures actuali...

Decret llei 8/2020, de 13 de maig: mesures tributàries

S’ha aprovat el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, que estableix les següents mesures tributàries:1.- Impost sobr...

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril: mesures que afecten als procediments tributaris

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació ha establert, en relació als procediments tributaris que les referències temporals efectuades als dies 30 d’abril i 20 de maig de 2020 a l’article 33 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraord...