Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Gestió d’expedients de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 600)

L’accés a aquesta aplicació està reservat a usuaris que tinguin un certificat digital vigent admès per l'Agència Tributària de les Illes Balears que acrediti la seva identitat i estar registrats en aquest Portal (per a mes informació, veure la pàgina de Registre d’usuaris).

Una vegada identificat l’usuari registrat, de forma automàtica es comprovaran els expedients d’aquest usuari; a aquest efecte, es distingiran els expedients en tramitació i els expedients tramitats.

Per a més informació podeu consultar l’Ajudant general de l’aplicació “Gestió d'expedients (model 600”).


Nota important:
En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Gestió i control de Tributs”, amb la finalitat d’aplicar, gestionar i controlar els tributs el responsable dels quals és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.