Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Impost sobre estades turístiques

L’impost sobre estades turístiques sotmet a tributació la capacitat econòmica del contribuent, persona física, per raó de les estades que faci en els establiments turístics.

És un impost directe, instantani i propi de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i finalista, doncs, els recursos que s’obtenguin doten el Fons per afavorir el turisme sostenible.

Constitueix el fet imposable de l’impost les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que els contribuents facin a les Illes Balears en els establiments turístics següents

a) Els establiments d’allotjament hoteler, això és, els hotels, els hotels de ciutat, els hotels apartaments i els allotjaments de turisme d’interior.
b) Els apartaments turístics.
c) Les diverses classes d’allotjaments de turisme rural, això és, els hotels rurals i els agroturismes.
d) Els albergs i els refugis.
e) Les hostatgeries.
f) Els establiments explotats per les empreses turisticoresidencials, excepte pel que fa a les unitats d’allotjament residencial.
g) Els hostals, els hostals residència, les pensions, les posades, les cases d’hostes i els campaments de turisme o càmpings.
h) Els habitatges turístics de vacances, els habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i els habitatges objecte de
comercialització turística susceptibles d’inscripció d’acord amb les lleis que els regulen.
i) La resta d’establiments i habitatges als quals la normativa autonòmica atorga la qualificació de turístics.
j) Els habitatges objecte de comercialització turística que no compleixen els requisits establerts per a això en la normativa autonòmica i que, per tant, no són susceptibles d’inscripció d’acord amb la legislació turística vigent.
k) Les embarcacions de creuer turístic quan fan escala en un port de les Illes Balears.

Per a més informació d’aquest impost, pitjau aquí.