Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu electrònica Sede electrónica

Carter

virtual

NOT
Novetats i comunicats

Mesures tributàries en l’IRPF, en l’impost sobre successions i donacions i en l’impost sobre transmissions patrimonials

La Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat (que dimana del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol –veure nota informativa–, el qual deroga) ha establert les mesures...

Dia 1 d’octubre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’exercici 2023 de municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB

El dia 1 d’octubre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’exercici 2023 dels següents municipis, que han delegat la seva recaptació a l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): Alaró, Algaida, Andratx, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Camp...

Període voluntari de pagament de l’IBI i de l’IAE de l’any 2023 de l’Ajuntament d’Artà: de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’Ajuntament d’Artà corresponents a l’exercici 2023 El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2023.Un cop transcorregut el termini voluntari de pagament s’iniciarà el període executiu, fet que de...

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Manacor (exercici 2023): de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2023 de l’Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2023. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigènc...

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2023): de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de cobrament periòdic de l’Ajuntament de Marratxí corresponents a l’exercici 2023: impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxes municipals (taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2023): d’11 de setembre a 17 de novembre

El dia 11 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici 2023: - Impost sobre béns immobles.- Impost sobre activitats econòmiques.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu (guals), prohibició d’estacio...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2022)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2022 és de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2023. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels intere...

Dia 1 de setembre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament d’Alcúdia de l’any 2023

El dia 1 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de tributs de cobrament periodic per rebut corresponents a l’any 2023 de l’Ajuntament d’Alcúdia (veure conceptes). El termini de pagament finalitza el 2 de novembre de 2023. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrr...

Pagament mitjançant BIZUM al Portal de l’ATIB

S’ha habilitat el pagament mitjançant el sistema Bizum en el Portal web i Seu electrònica de l’ATIB en cas de pagaments per import de fins 1.500 euros.El pagament per Bizum estava implementat per pagar a través de l’aplicació (app) de l’ATIB per a dispositius mòbils (+ info: APP ATIB), si bé, atès que a través de l’app no es poden pagar actualment tots els t...

Bonificacions de l’impost sobre successions

El Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat estableix les següents bonificacions de l’impost sobre successions en cas de meritació a partir de di...