Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures tributàries en l’IRPF, en l’impost sobre successions i donacions i en l’impost sobre transmissions patrimonials

La Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat (que dimana del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol –veure nota informativa–, el qual deroga) ha establert les mesures...
Més informació Mesures tributàries ... Més informació Mesures ...

Dia 1 d’octubre: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’exercici 2023 de municipis que han delegat la seva recaptació a l’ATIB

El dia 1 d’octubre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’exercici 2023 dels següents municipis, que han delegat la seva recaptació a l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB): Alaró, Algaida, Andratx, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Camp...
Més informació Dia 1 d’octubre: ini... Més informació Dia ...

Període voluntari de pagament de l’IBI i de l’IAE de l’any 2023 de l’Ajuntament d’Artà: de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’Ajuntament d’Artà corresponents a l’exercici 2023 El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2023.Un cop transcorregut el termini voluntari de pagament s’iniciarà el període executiu, fet que de...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Manacor (exercici 2023): de 15 de setembre a l’1 de desembre

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut corresponents a l’any 2023 de l’Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2023. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigènc...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|