Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Calendari fiscal local
Calendari fiscal local
EjercicioConceptoTipoPeriodoInicioFin
2017Impost sobre vehicles de tracció mecànicaAnual102/03/201702/05/2017
2017Taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU)Anual102/03/201702/05/2017
2017Impost sobre béns immoblesAnual115/09/201715/11/2017
2017Impost sobre activitats econòmiques Anual115/09/201715/11/2017
2017Taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via publica per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament i carrega o descarrega de mercaderies de qualsevol classeAnual115/09/201715/11/2017