Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Denúncies tributàries

El frau fiscal i les denúncies tributàries

La identificació, prevenció i correcció del frau fiscal són objectius primaris de qualsevol administració tributària, per garantir la distribució equitativa de les càrregues fiscals entre tota la població. En l’àmbit de la gestió pública, el frau fiscal es presenta, com a un obstacle greu per mantenir i avançar en la consolidació dels serveis públics de qualitat, en condicionar la quantitat i qualitat d’aquests serveis i específicament de les prestacions socials.

En l’àmbit general de l’economia i de la gestió de l’empresa privada, el frau atenta greument contra la competitivitat empresarial i la generació de riquesa i de llocs de feina. Es a dir, el frau genera efectes econòmics negatius. En l’àmbit empresarial, els incomplidors, posen en risc l'existència d'empreses eficients, que generen ocupació i aporten recursos al finançament de les activitats públiques.

Aquestes empreses han de superar dificultats per competir davant empreses potser menys eficients, però que es valen de l'incompliment de les seves obligacions tributàries per obtenir un avantatge il·legal. En conseqüència, des d'aquesta perspectiva, el frau suposa una pèrdua de riquesa per al conjunt de la societat. Per tot això, la creació d’aquesta bústia de denúncies tributàries, dins de l’àmbit de l’article 114 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, suposa un intent d’estimular la col·laboració de la ciutadania en defensa de l’interès general, en la prevenció i descobriment del frau fiscal i la lluita contra la insolidaritat.

Així, aquest canal de comunicació permetrà que els ciutadans col·laborin amb l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) amb la denúncia de conductes fraudulentes que facilitin la detecció del frau i el coneixement de fets susceptibles de provocar l’inici d’actuacions de control tributari.

Qui pot presentar un denuncia tributària?

Pot presentar una denuncia tributària qualsevol persona física o jurídica que tingui coneixement de fets que suposin l’incompliment de les obligacions fiscals respecte dels tributs gestionats per l’ATIB.

L’ATIB garanteix l’absoluta confidencialitat de la informació rebuda i de la identitat del denunciant.

Les denúncies tributàries es poden presentar per correu ordinari mitjançant escrit dirigit a la Directora de l’ATIB, personalment en qualsevol de les oficines o dependències de l’ATIB o de forma telemàtica utilitzant el formulari adjunt.

Informació al denunciant

L’ATIB no proporcionarà cap informació al denunciant respecte de la possible investigació de les dades consignades en la denúncia. El denunciant no es considera interessat en l’actuació administrativa i no està legitimat per interposar-ne recursos o reclamacions en relació als resultats.

Important: La presentació d’una denúncia tributària paria no suposa l’inici d’un procediment d’aplicació de tributs (com, per exemple, anulació o rectificació de liquidació) o de revisió tributària (com ara, recurs de reposició, devolució d’ingressos indeguts, etc.), que s’han d’iniciar en els termes que preveu en la normativa aplicable al corresponent procediment.

Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF
Denúncies tributàries
×
La presentació d'una denúncia tributària no suposa l'inici d'un procediment d'aplicació de tributs (com, per exemple, anul·lació o rectificació de liquidació) o de revisió tributària (com a recurs de reposició, devolució d'ingressos indeguts, etc.), que es han d'instar en els termes previstos a la normativa aplicable al procediment corresponent.