Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Avís legal i política de privacitat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL DE L’ATIB

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) l’informa que l’accés i ús del Portal de l’ATIB (www.atib.es) i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, estan subjectes a les condicions d’ús que es detallen en aquest Avís Legal. L’usuari accepta el compliment i aplicació d’aquesta amb la utilització d’aquest lloc web, en cas contrari, li demanem que no faci ús d’aquest.

L’ATIB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el portal o en la seva configuració o presentació. El contingut i els serveis del Portal s’actualitzen periòdicament.

Els textos del Portal s’han d’utilitzar com a instrument documental. La informació administrativa facilitada per mitjà del Portal no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions administratives i els actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en altres butlletins o diaris oficials.

L’ATIB no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a aquesta web, en el seu contingut, ni tampoc que aquests continguts siguin actualitzats oportunament, encara que es faran els esforços necessaris per evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor.

El Portal està optimitzat per poder ser vist en una pantalla configurada amb una resolució de 1024 per 768 píxels i mitjançant els navegadors Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera i Microsoft Edge (en el navegador Microsoft Internet Explorer hi ha parts del Portal que poden tenir problemes de visualització i/o operativa). La utilització de navegadors diferents o de versions no suportades pot donar lloc a l’accés i visualització del contingut del Portal, però no garanteix una total i adequada disponibilitat de documents o funcionalitats. Els navegadors o les seves actualitzacions es poden descarregar a les pàgines web dels proveïdors d’aquest tipus de programes.

DRETS DE PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el disseny del Portal, els seus codis font, com els logos, marques, imatges, formularis i altres signes distintius que apareixen en aquest són propietat de l’ATIB o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de l’ATIB. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Portal atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i l’ús privat del mateix, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.

PRIVACITAT I MESURES DE SEGURETAT

L’ATIB efectuarà el tractament de les dades de caràcter personal recollides a través dels diferents formularis de contacte, impresos, sol·licituds, etc., que poden tramitar-se a través d’aquest portal d’acord amb els requisits que estableix el Reglament General de Protecció de Dades Reglament (UE) 216/679 i la seva normativa de desenvolupament a Espanya.

Amb caràcter general, s’informa que el responsable dels tractaments realitzats és l’ATIB amb domicili en carrer Can Tronoso, 1, 07001 Palma.

Les dades facilitades per l’usuari seran tractades únicament amb la finalitat de gestionar la sol·licitud o tràmit realitzat pel propi usuari. Les dades només seran comunicades a altres organismes o entitats col·laboradores quan sigui necessari per dur a terme la sol·licitud o tràmit iniciat per l’interessat o en compliment de la normativa aplicable.

L’usuari, en el moment d’emplenar el formulari de contacte o iniciar un tràmit amb ATIB està consentint l’ús de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat indicada anteriorment. Si facilita dades de tercers, l’usuari haurà prèviament informar els interessats de la utilització de les seves dades i dels termes recollits en aquest apartat de privacitat i els que poguessin recollir en els enllaços corresponents.

La base legal dels tractaments efectuats serà el consentiment de l’interessat i, si escau, la normativa aplicable (legislació tributària).

Les dades aportades per l’usuari es mantindran el temps necessari per atendre la seva sol·licitud o tràmit realitzat i atendre les responsabilitats que puguin derivar de l’acte realitzat d’acord amb la normativa aplicable.

L’usuari podrà exercir els seus drets reconeguts en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades dirigint-se a ATIB en la direcció Can Troncoso, 1, 07001 Palma o correu electrònic dpd@atib.es aportant juntament amb la seva sol·licitud, document acreditatiu de la seva identitat valgut en dret. Així mateix, es pot dirigir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideri oportú efectuar una reclamació davant aquest organisme.

L’ATIB, en el tractament de la informació que s’efectua a través dels seus sistemes d’informació, implanta les mesures de seguretat exigibles per la normativa vigent, especialment, la normativa en matèria de protecció de dades i l’esquema nacional de seguretat, aplicant tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, sense perjudici que les mesures de seguretat no siguin inexpugnables.

Per a més informació consultau l’apartat de Protecció de dades.

DISPONIBILITAT

L’ATIB no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l’impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. ATIB no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l’usuari que es derivi de l’accés a aquest servidor o de l’ús d’informació o aplicacions en ell continguts.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, l’ATIB i l’Usuari acorden sotmetre als jutges i tribunals del domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

ÚS DE CERTIFICATS

Alguns tràmits poden requerir l’ús de certificat electrònic per acreditar la seva identitat i, en els casos que així es requereixi, signar electrònicament els escrits presentats. Per a aquests fins, s’acceptaran els certificats digitals admesos per l’Administració General de l’Estat.

ENLLAÇOS O HIPERENLLAÇOS

L’existència d’enllaços d’accés a altres pàgines web que puguin ser del seu interès s’efectuarà amb l’únic objectiu de facilitar-li els recursos que li puguin interessar a través d’Internet. L’ATIB no efectua una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús d’aquesta.

Per la seva banda, si l’usuari pretén establir un hiperenllaç al Portal de l’ATIB ha de tenir en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ATIB i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’aquest dels seus continguts o serveis.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que l’ATIB ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web des de la qual s’estableix l’hiperenllaç.
  • L’ATIB no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment de l’hiperenllaç puga oferir.
  • L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina web de l’hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contindre cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’ATIB excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.
  • La pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

VERSIONS LINGÜÍSTIQUES

El Portal de l’ATIB està les llengües oficials de les Illes Balears (castellà i català) de conformitat amb el que estableix l’article 3 de la Constitució Espanyola i l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.