Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes

En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau aquí).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001146; Ref. expedient executiu ATIB:16/076589).
  Dades registrals: Tom: 1284, Llibre: 41, Foli: 70, Finca: 1879 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 2. 
  Valoració.....................................................................114.209,74 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................114.209,74 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble, 1/2 indivisa del ple domini (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001157; Ref. expedient executiu ATIB: 16/052073).
  Dades registrals: Tom: 3903, Llibre: 564, Foli: 10, Finca: 8885 de Alcudia, del Registre de la Propietat d’Alcudia. 
  Valoració...................................................................... 97.950,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................37.687,06 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001182; Ref. expedient executiu ATIB: 11/092188).
  Dades registrals: Tom: 1600, Llibre: 108, Foli: 164, Finca: 5128 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 6. 
  Valoració...................................................................... 37.637,68 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................37.637,68 euros.
  Situació: pitjau aquí.