Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001413; Ref. expedient executiu ATIB: 13/017372)
  Dades registrals: Tom 3478, Llibre 182, Foli 65, Finca 3579 de Selva, del Registre de la Propietat núm. 2 d’Inca.
  Valoració: 118.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 4.529,81 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001437; Ref. expedient executiu ATIB: 14/005833)
  Dades registrals: Tom 4247, Llibre 199, Foli 85, Finca 2057 de Montuïri, del Registre de la Propietat de Petra.
  Valoració: 92.586,53 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 92.586,53 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: immoble - nua propietat (Ref. expedients executius ATIB: 05/C/00769 i 13/C/00467).

  Lot 1
  Bé a subhastar: immoble - 50% nua propietat (Identificador SUB-RC-2021-07003001434; Ref. expedient executiu ATIB: 05/C/00769).
  Dades registrals: Tom 3223, Llibre 239, Foli 145, Finca 12807 de Santa Margalida, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració: 86.000,00 euros.
  Valoració 50% nua propietat: 38.700,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 5.748,84 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 2
  Bé a subhastar: immoble - 50% nua propietat (Identificador SUB-RC-2021-07003001434; Ref. expedient executiu ATIB: 13/C/00467).
  Dades registrals: Tom 3223, Llibre 239, Foli 145, Finca 12807 de Santa Margalida, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració: 86.000,00 euros.
  Valoració 50% nua propietat: 38.700,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 38.700,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:SUB-RC-2021-07003001399; Ref. expedient executiu ATIB: 11/131876)
  Dades registrals: Tom 4330, Llibre 802, Foli 39, Finca 33054 de Inca, del Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca.
  Valoració: 21.268,08 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 21.268,08 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 5. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:SUB-RC-2021-07003001365; Ref. expedient executiu ATIB: 11/096488)
  Dades registrals: Tom 6476, Llibre 838, Foli 74, Finca 43097 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 98.000,00 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 98.000,00 euros
  Situació: pitjau aquí.

 6. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001409; Ref. expedient executiu ATIB: 11/127779)
  Dades registrals: Tom 1576, Llibre 884, Foli 64, Finca 51614 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 11 de Palma.
  Valoració: 1.035.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 1.035.000,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 7. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001327; Ref. expedient executiu ATIB: 10/066727)
  Dades registrals: Tom 3050, Llibre 282, Foli 152, Finca 13990 d´Alcudia, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració: 133.611,43 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 79.675,82 euros
  Situació: pitjau aquí.