Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació (subhasta i alienació per mitjà d’adjudicació directa). Així mateix, si voleu més informació sobre les condicions de l’alienació dels béns podeu accedir als anuncis corresponents. 

 1. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.252, Llibre: 1655, Foli: 208, Finca: 21.180 del Registre de la Propietat núm. 7 de Palma.
  Valoració...............................................................491.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................423.448,20  euros.
  Dia de la subhasta: 29 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.

 2. Bé a subhastar: immobles (meitats indivises)

  Lot núm. 1:
  Dades registrals: Tom: 2.493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3.700 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració....................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..................................237.570,46 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.
   
  Lot núm. 2:
  Dades registrals: Tom: 1.371, Llibre: 95, Foli: 94, Finca: 4.559 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració...................................................................343.505,80 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).................................171.752,90 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.

 3. Bé a subhastar: immobles (meitats indivises)

  Lot núm. 1:
  Dades registrals: Tom: 2.493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3.700 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració..................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)................................237.570,46 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.
   
  Lot núm. 2:
  Dades registrals: Tom: 1.371, Llibre: 95, Foli: 94, Finca: 4.559 del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració...................................................................343.505,80 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).................................171.752,90 euros.
  Dia de la subhasta: 15 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.

 4. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.837, Llibre: 533, Foli: 141, Finca: 21.330 del Registre de la Propietat núm. 3 de Palma
  Valoració.....................................................................31.655,36 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)...................................29.221,80 euros.
  Dia de la subhasta: 8 de maig de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: pendent celebració subhasta.
   
 5. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.835, Llibre: 951, Foli: 44, Finca: 31.161 del Registre de la Propietat núm. 1 de Felanitx.
  Valoració............................................................... 138.547,95 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)...............................115.147,43 euros.
  Dia de la subhasta: 20 de març de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació:  subhasta deserta. Pendent inici tràmit d’alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa.

 6. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.747, Llibre: 109, Foli: 153, Finca: 6.085 del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma
  Valoració............................................................... 208.538,08 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).................................81.206,98 euros.
  Dia de la subhasta: 13 de març de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
    
 7. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.969, Llibre: 331, Foli: 11, Finca: 18.181 del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma
  Valoració...............................................................48.465,46 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................48.465,46 euros.
  Dia de la subhasta: 6 de març de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 8. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 3.968, Llibre: 252, Foli: 220, Finca: 9.582 de Binissalem, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 2.
  Valoració.................................................................17.786,39 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)................................17.786,39 euros.
  Dia de la subhasta: 6 de febrer de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 9. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.836, Llibre: 571, Foli: 16, Finca: 27.102 del Registre de la Propietat núm. 10 de Palma.
  Valoració...............................................................17.723,61 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................17.723,61 euros.
  Dia de la subhasta: 23 de gener de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 10. Bé a subhastar: immoble

  Lot 1:
  Dades registrals: Tom: 4.427, Llibre: 238, Foli: 81, Finca: 14.590 del Registre de la Propietat de Petra.
  Valoració................................................................10.008,20 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..............................10.008,20 euros.
  Dia de la subhasta: 16 de gener de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
  Lot 2:
  Dades registrals: Tom: 4.427, Llibre: 238, Foli: 81, Finca: 14.592 del Registre de la Propietat de Petra.
  Valoració................................................................10.008,20 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..............................10.008,20 euros.
  Dia de la subhasta: 16 de gener de 2018 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 11. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.868, Llibre: 221, Foli: 57, Finca: 11.026 del Registre de la Propietat de Palma núm. 5.
  Valoració...............................................................648.194,49 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................228.025,80 euros.
  Dia de la subhasta: 19 de desembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 12. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.402, Llibre: 238, Foli: 64, Finca: 12.714 del Registre de la Propietat de Petra.
  Valoració...............................................................666.613,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................666.613,00 euros.
  Dia de la subhasta: 19  de desembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
 13. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.926, Llibre: 1.890, Foli: 158, Finca: 102.766 del Registre de la Propietat de Palma núm. 1.
  Valoració...............................................................4.872,45 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................4.872,45 euros.
  Dia de la subhasta: 5 de desembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 14. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.756, Llibre: 481, Foli: 57, Finca: 28.068 del Registre de la Propietat de Palma núm. 5.
  Valoració...............................................................177.579,56 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................177.579,56 euros
  Dia de la subhasta: 28 de novembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
 15. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 5.719, Llibre: 81, Foli: 167, Finca: 4.508 del Registre de la Propietat de Palma núm 9.
  Valoració...............................................................123.434,05 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..............................117.311,62 euros.
  Dia de la subhasta: 21 de novembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
 16. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.244, Llibre: 510, Foli: 135, Finca: 30.129 del Registre de la Propietat num. 1 de Palma.
  Valoració...............................................................32.430,87 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................32.430,87 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de novembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació:
  subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 17. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 3.841, Llibre: 225, Foli: 57, Finca: 8.908 del Registre de la Propietat núm. 2 d’Inca.
  Valoració..............................................................30.283,31 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................30.283,31 euros.
  Dia de la subhasta: 14 de novembre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 18. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 1.577, Llibre: 491, Foli: 196, Finca: 21446 del Registre de la Propietat de Ciutadella de Menorca..
  Valoració...............................................................271.800,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació).............................140.580,44 euros.
  Dia de la subhasta: 31 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).
   
 19. Bé a subhastar: Vehicle
  Marca i Model: Citroën Jumpy
  Matrícula: 0442DFW
  Valoració............................................................. 2.530,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre el vehicle: sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)............................2.530,00 euros.
  Dia de la subhasta: 24 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta). [Correcció errades anunci].
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 20. Bé a subhastar: Vehicle
  Marca i Model: Ford Fusion
  Matrícula: 4344GDG
  Valoració................................................................2.640,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre el vehicle:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..............................2.640,00 euros.
  Dia de la subhasta: 24 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta). [Correcció errades anunci].
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 21. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.377, Llibre: 640, Foli: 207, Finca: 12.200, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració............................................................45.608,35 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)..........................45.608,35 euros.
  Dia de la subhasta: 17 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).

 22. Bé a subhastar: immoble
  Dades registrals: Tom: 4.225, Llibre: 293, Foli: 85, Finca: 13.355, del Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca.
  Valoració.................................................................21.128,89 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta (1ª licitació)...............................21.128,89 euros.
  Dia de la subhasta: 17 d’octubre de 2017 (anunci de subhasta).
  Situació: subhasta deserta. En tramitació alienació del bé per mitjà d’adjudicació directa (veure anunci).