Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2024-07003001595; Ref. expedient executiu ATIB: 09/045398).
  Dades registrals: Tom: 4547, Llibre: 738, Foli: 61 Finca: 17050 de Pollença, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 4.124,82 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 4.124,82 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2024-07003001598; Ref. expedient executiu ATIB: 12/013022).
  Dades registrals: Tom: 4059, Llibre: 404, Foli: 221 Finca: 18866 de Sa Pobla, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 6.604,75 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 6.604,75 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2024-07003001616; Ref. expedient executiu ATIB: 08/148735).
  Dades registrals: Tom: 4380, Llibre: 124, Foli: 164 Finca: 4000 de Ses Salines, del Registre de la Propietat núm. 2 de Felanitx.
  Valoració: 9.016,58 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 9.016,58 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2024-07003001606; Ref. expedient executiu ATIB: 11/089162).

  Lot núm. 1:
  Dades registrals: Tom: 4533, Llibre: 647, Foli: 161 Finca: 35482 de Santanyí, del Registre de la Propietat núm. 2 de Felanitx.
  Valoració: 8.304,05 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 8.304,05 euros.

  Lot núm. 2:
  Dades registrals: Tom: 4533, Llibre: 647, Foli: 164 Finca: 35484 de Santanyí, del Registre de la Propietat núm. 2 de Felanitx.
  Valoració: 8.996,09 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 8.996,09 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 5. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2024-07003001583; Ref. expedient executiu ATIB: 2004044000058).

  Lot núm. 1:
  Dades registrals: Tom: 4055, Llibre: 403, Foli: 34 Finca: 17074 de Sa Pobla, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 47.423,50 euros.
  Càrregues anteriors sobre l'immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 47.423,50 euros.

  Lot núm. 2:
  Dades registrals: Tom: 4055, Llibre: 403, Foli: 39 Finca: 17075 de Sa Pobla, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 39.919,64 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 39.919,64 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 6. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2024-07003001524; Ref. expedient executiu ATIB: 09/042196).
  Dades registrals: Tom: 3832, Llibre: 221, Foli: 31 Finca: 8758 de Binissalem, del Registre de la Propietat núm. 2 d’Inca.
  Valoració: 5.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 5.000,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 7. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2024-07003001605; Ref. expedient executiu ATIB: 08/037756).
  Dades registrals: Tom: 5652, Llibre: 1616, Foli: 141 Finca: 90540 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 1 de Palma.
  Valoració: 29.410,28 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 29.410,28 euros.
  Situació: pitjau aquí.