Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2023-07003001520; Ref. expedient executiu ATIB: 12/041200).
  Dades registrals: Tom: 4059, Llibre: 404, Foli: 111 Finca: 18844 de Sa Pobla, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 2.103,42 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues per part de l’ATIB.
  Tipus subhasta: 2.103,42 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2023-07003001521; Ref. expedient executiu ATIB: 09/144265).
  Dades registrals: Tom: 6024, Llibre: 386, Foli: 57 Finca: 21079 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració: 1.689,51 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues per part de l’ATIB.
  Tipus subhasta: 1.689,51 euros.
  Situació: pitjau aquí.