Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau Portal de subhastes).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001184; Ref. expedient executiu ATIB: 08/042343).
  Dades registrals: Tom: 6252, Llibre: 127, Foli: 171, Finca: 6153 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 3 .
  Valoració: 11.522,18 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense càrregues.
  Tipus subhasta: 11.522,18 euros
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: 1/2 indivisa immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001101; Ref. expedient executiu ATIB: 16/031430).
  Dades registrals: Tom: 2493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3700 de Maó, del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració: 475.140,93 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 237.570,46 euros
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: 1/2 indivisa immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001102 Ref. expedient executiu ATIB: 16/031429
  Dades registrals: Tom: 2493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3700 de Maó, del Registre de la Propietat de Maó.
  Valoració: 475.140,93 euros
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 237.570,46 euros
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001375; Ref. expedient executiu ATIB: 18/025450).
  Dades registrals: Tom: 4154, Llibre: 1557, Foli: 91, Finca: 85131 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 7.
  Valoració: 270.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 54.108,89 euros
  Situació: pitjau aquí.

 5. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001328; Ref. expedient executiu ATIB: 13/034536).
  Dades registrals: Tom: 4034, Llibre: 278, Foli: 77, Finca: 12839 de Sineu, del Registre de la Propietat d'Inca núm. 1.
  Valoració: 8.228,44 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 8.228,44 euros
  Situació: pitjau aquí.

 6. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001272; Ref. expedient executiu ATIB: 14M/096537).
  Dades registrals: Tom: 5012, Llibre: 999, Foli: 177, Finca: 13313 bis de Felanitx, del Registre de la Propietat de Felanitx núm. 1.
  Valoració: 249.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense càrregues.
  Tipus subhasta: 249.000,00 euros
  Situació: pitjau aquí.

 7. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001295; Ref. expedient executiu ATIB: 08/033757).
  Dades registrals: Tom: 1989, Llibre: 206, Foli: 132, Finca: 11623 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 6 .
  Valoració: 5.229,94 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense càrregues.
  Tipus subhasta: 5.229,94 euros
  Situació: pitjau aquí.

 8. a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2021-070030011681; Ref. expedient executiu ATIB: 14/097294).
  Dades registrals: Tom: 5367, Llibre: 1450, Foli: 44, Finca: 33598 de Manacor, del Registre de la Propietat de Manacor núm 1.
  Valoració: 4.187.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 3.127.371,64  euros.
  Situació: pitjau aquí.

 9. a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001347; Ref. expedient executiu ATIB: 10M/002133).
  Dades registrals: Tom: 3135, Llibre: 276, Foli: 126, Finca: 2169 de Sa Pobla, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 58.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 58.000,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 10. a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001280; Ref. expedient executiu ATIB: 09/100593).
  Dades registrals: Tom: 5222, Llibre: 1065, Foli: 61, Finca: 44759 de Llucmajor, del Registre de la Propietat de Palma núm. 4.
  Valoració: 5.397,61 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta: 5.397,61 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 11. a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2021-07003001231; Ref. expedient executiu ATIB: 14M/096281).
  Dades registrals: Tom: 4507, Llibre: 713, Foli: 210, Finca: 22126 de Pollença, del Registre de la Propietat de Pollença.
  Valoració: 331.248,88 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 287.041,37 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 12. a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001342; Ref. expedient executiu ATIB:12/093368).
  Dades registrals: Tom: 5961, Llibre: 323, Foli: 26, Finca: 17746 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 9.
  Valoració: 140.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta.: 6.230,69 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 13. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001300; Ref. expedient executiu ATIB: 11/030893).
  Dades registrals: Tom: 4522, Llibre: 1021, Foli: 145, Finca: 58788 de Manacor, del Registre de la Propietat de Manacor núm. 1.
  Valoració: 40.865,38 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta: 40.865,38 euros.
  Situació: pitjau aquí.