Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau AQUÍ).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2020-07003001283; Ref. expedient executiu ATIB: 14M/055621).
  Dades registrals: Tom: 4735, Llibre: 335, Foli: 223, Finca: 14305 de Porreres, del Registre de la Propietat de Felanitx núm 1.
  Valoració........................................................................10.500,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense càrregues.
  Tipus subhasta............................................................10.500,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:  SUB-RC-2020-07003001298; Ref. expedient executiu ATIB: 11/136603).
  Dades registrals: Tom: 5037, Llibre: 389, Foli: 128, Finca: 20470 de Capdepera, del Registre de la Propietat de Manacor núm. 2
  Valoració..........................................................................11.673,95 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta..............................................................11.673,95 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
 3. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:   SUB-RC-2020-07003001212; Ref. expedient executiu ATIB: 2004040A01334).
  Dades registrals: Tom: 3803, Llibre: 606, Foli: 139, Finca: 15223 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 11
  Valoració..................................................................….184.074,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................146.569,31 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: immoble 50% ple domini (Identificador BOE:   SUB-RC-2020-07003001210; Ref. expedient executiu ATIB: 16/004969).
  Dades registrals: Tom: 5211, Llibre: 1350, Foli: 205, Finca: 68172 de Manacor, del Registre de la Propietat de Manacor núm. 1
  Valoració.....................................................................102.607,22 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................51.303,61 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 5. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001267; Ref. expedient executiu ATIB: 13/008344).
  Dades registrals: Tom: 5809, Llibre: 505, Foli: 95, Finca: 29220 de Marratxí, del Registre de la Propietat de Palma núm. 5.
  Valoració.....................................................................357.730,99 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta........................................................  256.402,52 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 6. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001263; Ref. expedient executiu ATIB: 17/017586).
  Dades registrals: Tom: 5919, Llibre: 281, Foli: 204, Finca: 15515 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 9.
  Valoració......................................................................134.551,79 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta..........................................................119.202,99 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 7. Ref. expedient executiu ATIB: 12/C/00008.
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001251).
  Dades registrals: Tom: 5047, Llibre: 372, Foli: 193, Finca: 2072 de Porreres, del Registre de la Propietat de Felanitx núm. 1. 
  Valoració......................................................................120.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta..........................................................120.000,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 8. Ref. expedient executiu ATIB: 18/042072.
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001262)
  Dades registrals: Tom: 5628, Llibre: 1592, Foli: 212, Finca: 81129 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1. 
  Valoració......................................................................764.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta..........................................................387.851,24 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 9. Ref. expedient executiu ATIB: 11/119129.
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001246.
  Dades registrals: Tom: 3860, Llibre: 517, Foli: 92, Finca: 23314 de Pollença, del Registre de la Propietat de Pollença. 
  Valoració.......................................................................23.897,94 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................23.897,94 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 10. Ref. expedient executiu ATIB: 11/122286.
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001253).
  Dades registrals: Tom: 4305, Llibre: 791, Foli: 89, Finca: 27934 d’Alcudia, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració......................................................................183.209,91 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta............................................................22.092,25 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 11. Ref. expedient executiu ATIB: 14/020868

  Lot 1

  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012541).
  Dades registrals: Tom: 4310, Llibre: 794, Foli: 138, Finca: 32952 d’Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm 1.
  Valoració........................................................................8.269,90 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta............................................................8.269,90 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 2

  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012542.
  Dades registrals: Tom: 4109, Llibre: 706, Foli: 85, Finca: 30239 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració......................................................................4.490,44 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta......................................................…4.490,44 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 3
   
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012543).
  Dades registrals: Tom: 4310, Llibre: 794, Foli: 126, Finca: 32949 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració......................................................................4.478,88 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta......................................................…4.478,88 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 4
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE:SUB-RC-2020-070030012544).
  Dades registrals: Tom: 4310, Llibre: 794, Foli: 158, Finca: 32957 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració..................................................................…7.005,12 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta......................................................…7.005,12 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 5
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012545).
  Dades registrals: Tom: 4310, Llibre: 794, Foli: 162, Finca: 32958 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració..................................................................…4.477,24 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta......................................................…4.477,24 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
  Lot 6
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012546).
  Dades registrals: Tom: 4310, Llibre: 794, Foli: 170, Finca: 32960 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració..................................................................…4.477,24 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta......................................................…4.477,24 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 7
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030012547).
  Dades registrals: Tom: 4310, Llibre: 794, Foli: 174, Finca: 32961 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració..................................................................….5.741,02 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta......................................................… 5.741,02 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 12. Ref. expedient executiu ATIB: 12/096086
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-07003001189).
  Dades registrals: Tom: 5459, Llibre: 1423, Foli: 63, Finca: 81549, del Registre de la Propietat de Palma núm. 1. 
  Valoració....................................................................... 213.429,65 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta..............................................................93.264,96 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 13. Ref. expedient executiu ATIB: 11/083298
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-07003001197).
  Dades registrals: Tom: 5811, Llibre: 547, Foli: 127, Finca: 23291/2 de Andratx, del Registre de la Propietat de Palma núm. 10. 
  Valoració....................................................................... 23.411,42 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta............................................................23.411,42 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 14. Ref. expedient executiu ATIB: 11/032834
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-07003001259).
  Dades registrals: Tom: 4225, Llibre: 603, Foli: 191, Finca: 25368 de Pollença, del Registre de la Propietat de Pollença. 
  Valoració.......................................................................17.034,50 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................17.034,50 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 15. Ref. expedient executiu ATIB: 11/091625

  Lot 1
  Bé a subhastar: immoble (Identificador ; SUB-RC-2020-07003001230).
  Dades registrals: Tom: 3385, Llibre: 423, Foli: 224, Finca: 20945 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1. 
  Valoració..........................................................................27.795,72 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................….27.795,72 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 2

  Bé a subhastar: immoble (Identificador ; SUB-RC-2020-070030012302).
  Dades registrals: Tom: 3386, Llibre: 424, Foli: 60, Finca: 20975 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració..........................................................................26.554,39 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................….26.554,39 euros.
  Situació: pitjau aquí.

  Lot 3

  Bé a subhastar: immoble (Identificador ; SUB-RC-2020-070030012303).
  Dades registrals: Tom: 3386, Llibre: 424, Foli: 68, Finca: 20979 d´Inca, del Registre de la Propietat d’Inca núm. 1.
  Valoració........................................................................32.847,50 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta............................................................32.847,50 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 16. Ref. expedient executiu ATIB:16/076589
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001146).
  Dades registrals: Tom: 1284, Llibre: 41, Foli: 70, Finca: 1879 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 2.
  Valoració.....................................................................114.209,74 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................114.209,74 euros.
  Situació:
  pitjau aquí.

 17. Ref. expedient executiu ATIB: 16/031430
  Bé a subhastar: immoble (Identificador SUB-RC-2020-070030011022).
  Dades registrals: Tom: 2493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3700 de Maó, del Registre de la Propietat de Maó. 
  Valoració........................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................237.570,46 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 18. Ref. expedient executiu ATIB: 16/031429
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-070030011011; Ref. expedient executiu ATIB: 16/031429).
  Dades registrals: Tom: 2493, Llibre: 871, Foli: 15, Finca: 3700 de Maó, del Registre de la Propietat de Maó. 
  Valoració........................................................................475.140,93 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................237.570,46 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 19. Ref. expedient executiu ATIB: 08/042343 
  Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2020-07003001184; Ref. expedient executiu ATIB: 08/042343).
  Dades registrals: Tom: 6252, Llibre: 127, Foli: 171, Finca: 6153 de Palma, del Registre de la Propietat de Palma núm. 3. 
  Valoració..........................................................................11.522,18 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: sense coneixement de càrregues.
  Tipus subhasta..............................................................11.522,18 euros.
  Situació: pitjau aquí.