Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes

En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau aquí).

 1. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001164; Ref. expedient executiu ATIB: 12/007818).
  Dades registrals: Tom: 5.481, Llibre: 387, Foli: 56, Finca: 23.014 de Marratxí, del Registre de la Propietat núm. 5 de Palma. 
  Valoració......................................................................799.826,56 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble: amb càrregues.
  Tipus subhasta..........................................................216.350,06 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001156; Ref. expedient executiu ATIB: 12/038561).
  Dades registrals: Tom: 3.982, Llibre: 633, Foli: 67, Finca: 32.938 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 6 de Palma.
  Valoració.......................................................................26.935,35 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................26.935,35 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001111; Ref. expedient executiu ATIB: 15M/006150).
  Dades registrals: Tom: 5.016 , Llibre: 1.001, Foli: 97, Finca: 37.871 de Felanitx, del Registre de la Propietat núm. 1 de Felanitx.
  Valoració...................................................................265.438,53 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta.......................................................197.317,91 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 4. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001161; Ref. expedient executiu ATIB: 12/134370).
  Dades registrals: Tom: 5.947, Llibre: 309, Foli: 216, Finca: 17.037  de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració.......................................................................60.059,39 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense carregues.
  Tipus subhasta...........................................................60.059,39 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 5. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001159; Ref. expedient executiu ATIB: 10/146373).
  Dades registrals: Tom: 6.118, Llibre: 51, Foli: 167, Finca: 2.514 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 3 de Palma.
  Valoració.....................................................................151.985,57 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................57.926,70 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 6. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001169; Ref. expedient executiu ATIB: 09/048601).
  Dades registrals: Tom:  4.049, Llibre: 848, Foli: 143, Finca:  57.036 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 11 de Palma.
  Valoració.......................................................................175.203,49 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense carregues.
  Tipus subhasta...........................................................175.203,49 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 7. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001144; Ref. expedient executiu ATIB: 13M/092606).
  Dades registrals: Tom:  6.272 , Llibre: 634, Foli: 187, Finca:  34.178 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració...................................................................... 332.992,75 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta...........................................................254.766,10 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 8. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001152; Ref. expedient executiu ATIB: 08/074025).
  Dades registrals: Tom: 5.657, Llibre: 19, Foli: 169, Finca: 1.056 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració.........................................................................61.166,47euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta.............................................................61.166,47euros.
  Situació: pitjau aquí.

 9. Bé a subhastar: immoble -1/2 indivisa (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001148; Ref. expedient executiu ATIB: 08/138548).
  Dades registrals: Tom: 5.276, Llibre: 297, Foli: 19, Finca: 15.035 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 5 de Palma.
  Valoració......................................................................16.106,80 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta............................................................8.053,40 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 10. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001154; Ref. expedient executiu ATIB: 12/040946).
  Dades registrals: Tom: 4.903, Llibre: 746, Foli: 169, Finca: 10.808 de Llucmajor, del Registre de la Propietat núm. 4 de Palma.
  Valoració.....................................................................325.000,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta.........................................................132.085,32 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 11. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001158; Ref. expedient executiu ATIB: 09/144265).
  Dades registrals: Tom: 6.024, Llibre: 386, Foli: 57, Finca: 21.079 de Palma, del Registre de la Propietat núm. 9 de Palma.
  Valoració....................................................................... 5.048,20 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta............................................................5.048,20 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
 12. Bé a subhastar: immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001119; Ref. expedient executiu ATIB: 17/001238).
  Dades registrals: Tom: 4.331, Llibre: 131, Foli: 31, Finca: 5831 de Calvià, del Registre de la Propietat núm. 2 de Calvià.
  Valoració............................................................1.318.500,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense carregues.
  Tipus subhasta................................................1.318.500,00 euros.
  Situació: pitjau aquí.
   
 13. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001137; Ref. expedient executiu ATIB: 12/119804).
  Dades registrals: Tom: 3.879, Llibre: 552, Foli: 51, Finca: 24.382 d’Alcudia, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració.................................................................4.029,32 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta.....................................................4.029,32 euros.
  Situació: pitjau aquí.