Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Subhastes


En aquesta pàgina podeu consultar els procediments d’alienació de béns embargats que tramita l’ATIB i la seva situació. Us informem que els procediments de subhasta iniciats a partir de l’1 de setembre de 2018 es fan a través del Portal de subhastes del Butlletí Oficial de l’Estat -BOE- (per a més informació pitjau aquí).

 1. Bé a subhastar: Immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001137; Ref. expedient executiu ATIB: 12/119804).
  Dades registrals: Tom: 3879, Llibre: 552, Foli: 51, Finca: 24382 d’Alcudia, del Registre de la Propietat d’Alcudia.
  Valoració.................................................................4.029,32 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  sense càrregues.
  Tipus subhasta.....................................................4.029,32 euros.
  Situació: pitjau aquí.

 2. Bé a subhastar: Vehicle (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001145; Ref. expedient executiu ATIB: 14M/100186).
  Matricula: 9590CKL
  Marca: Ford
  Model: Transit
  Valoració.............................................................1.850,00 euros.
  Tipus subhasta.................................................1.850,00 euros.
  Situació:
  pitjau aquí.

 3. Bé a subhastar: meitat indivisa immoble (Identificador BOE: SUB-RC-2019-07003001131; Ref. expedient executiu ATIB: 2008036000548).
  Dades registrals: Tom: 5073, Llibre: 256, Foli: 201, Finca: 12800 de Marratxí, del Registre de la Propietat núm. 5 de Palma.
  Valoració............................................................25.350,00 euros.
  Càrregues anteriors sobre l’immoble:  amb càrregues.
  Tipus subhasta................................................25.350,00 euros.
  Situació:
  pitjau aquí.