Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Logo cartero

CARTER VIRTUAL

Nou sistema de consulta,
impressió i/o pagament de rebuts

NOT
Novetats i comunicats

Període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponents a l’any 2018: de 2 de juliol a 3 de setembre

Us informem que el dia 2 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...

Implantació del sistema Cl@ve

S’ha implementat al Portal de l’ATIB el sistema Cl@ve per a l’accés als mòduls als quals només es podia accedir mitjançant el DNI electrònic  un certificat digital reconegut per l’ATIB, com és el cas de la Carpeta fiscal. Cl@ve és un servei d’identificació per a les administracions públiques que permet als ciutadans relacionar-se amb diferents administr...

Servei Renda Àgil (Declaració IRPF)

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa en marxa la campanya Renda Àgil, un servei de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que té com a objectiu agilitzar la tramitació de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l’exercici 2017 mitjançant l’ajuda i l’assistència als contrib...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2017)

Us informem que el dia 1 de maig s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2017. El termini de pagament finalitza el 2 de juliol de 2018. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec co...

Provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’ATIB pels sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació (adjudicació definitiva)

Per Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de setembre de 2017 s’ha aprovat la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la Comissió Tècnica de Valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears pel...

Provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’ATIB pels sistemes de concurs de mèrits i de lliure designació (adjudicació provisional)

Per Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 4 de setembre de 2017 s’ha aprovat la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la Comissió Tècnica de Valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de carrera de l’Agència Tributària de les Illes Balears pel...