Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis
Seu Electrònica

CARTER VIRTUAL

NOT
Novetats i comunicats

Reial decret llei 11/2020 de 31 de març: qüestions que afecten als procediments tributaris

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de mar, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (que entra en vigor el 2 d’abril de 2020) preveu algunes qüestions o aclariments en relació als procediments tributaris que es resumeixen a continuació (article 53, disposicions addicionals vuitena i novena i t...

Decret llei 5/2020, de 27 de març: mesures tributàries

 S’ha aprovat el Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que ha previst determinades mesures en l’àmbit de les competències tributàries autonòmiques. Aquestes mesures són les següents:1.- Ampliació del termini de presentació de ...

Aportacions dineràries per fer front a la situació generada pel coronavirus COVID-19

Per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de març de 2020, s’ha habilitat la plataforma Xarxa Junts per canalitzar la solidaritat ciutadana arran de la situació d’emergència i de crisi sanitària que ha generat el COVID-19. En el marc d’aquest Acord, s’ha habilitat la possibilitat de fer aportacions dineràries a través d’aquest Portal de l’AT...

Decret llei 4/2020, de 20 de març: procediments tributaris

En el mateixos termes que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’article 10 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educat...

Ampliació del període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2020 fins el 30 de juny

Us informem que, a instància de l’Ajuntament de Palma, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel coronavirus COVID-19 aprovada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’amplia del 18 de maig al 30 de juny el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció me...

Exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’ITPAJD

D’acord amb el que preveu la disposició final primera del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que entra en vigor avui, 18 de març), les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin en l’àmbit d’ap...