Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Manacor (exercici 2017)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de determinats tributs i altres recursos públics corresponents a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Manacor (veure conceptes). El termini de pagament finalitza l’1 de desembre de 2017. Un cop transcorregut aquest termini d’ingrés s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrr...
Més informació Inici del període vo... Més informació Inici ...

Inici del període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles i d’altres tributs de l’Ajuntament de Palma (exercici 2017)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Palma corresponents a l'exercici 2016: l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques i la taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacioname...
Més informació Inici del període vo... Més informació Inici ...

Inici del període voluntari de pagament de determinats tributs de l’Ajuntament de Marratxí (exercici 2017)

El dia 15 de setembre s’inicia el període voluntari de pagament dels següents tributs de l’Ajuntament de Marratxí: l’impost sobre béns immobles; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; la taxa per la utilització privativa o aprofitament del domini públic per a entrades de vehicles a través de les voravies i reserve...
Més informació Inici del període vo... Més informació Inici ...

Pagament de l’ingrés a compte de l’impost sobre estades turístiques (model 702)

El dia 1 de setembre s’inicia el període de pagament del model 702 de l’impost sobre estades turístiques d’autoliquidació de l’ingrés a compte de la liquidació anual corresponent a l’exercici fiscal 2017, en el cas de resultar d’aplicació, per a la determinació de la base imposable, el règim d’estimació objectiva. NOTA IMPORTANT: L’ingrés a compte no és a...
Més informació Pagament de l’ingrés... Més informació Pagament ...

|< <<       >> >|