Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Anunci de publicació de les dades cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar (exercici 2017)

El 25  de gener de 2017 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual regulat  en els articles 97 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis per a l’any 2017

D’acord amb la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, es mantenen les quanties de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la Comunitat Autònoma vigents a 31 de desembre de 2016 (article 36), sense perjudici de la modificació i reordenació d’alg...
Més informació Actualització de les... Més informació Actualització ...

Declaracions liquidacions anuals de l’impost sobre estades turístiques (models 710 i 790)

El dia 1 de gener s’inicia el període de presentació (que s’ha de fer per via telemàtica) de de la declaració liquidació anual de l’impost sobre estades turístiques sota el règim d’estimació objectiva (model 710) i de la declaració resumen anual per estimació directa de l’impost sobre estades turístiques (model 790).Per a més informació de l’impost i de...
Més informació Declaracions liquida... Més informació Declaracions ...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, que entra en vigor l’1 gener 2017, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears. Entre aquestes mesures tributàries cal destacar les següents:1.- Impost sobre la renda de les ...
Més informació Modificacions en mat... Més informació Modificacions ...

|< <<       >> >|