Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Liquidació de l’impost sobre estades turístiques (habitatges i càmpings turístics)

L’ATIB ha inciat l’emissió de les comunicacions o avisos per poder obtenir de forma telemàtica la notificació de la liquidació de l’impost sobre estades turístiques (corresponent a l’any 2016) i alta en la matrícula de l’impost dels establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es ...
Més informació Liquidació de l’impo... Més informació Liquidació ...

Instrucció per la qual s’estableixen els criteris per a determinar el valor real dels béns immobles i dels llocs d’amarratge als efectes de l’ITPAJD i de l’ISD

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017) la Instrucció 1/2017, de 9 de maig, de la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears per la qual s’estableixen els criteris que els òrgans competents de l’Agència Tributària de les Illes Balears han de considerar per comprovar el valor real dels bén...
Més informació Instrucció per la qu... Més informació Instrucció ...

Important: Nou sistema per a rebre avisos de pagament de tributs locals

 Per raons de seguretat, eficàcia i immediatesa, l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) no trametrà avisos de pagament en paper per al pagament en període voluntari de tributs locals de cobrament periòdic anual (rebuts), com ara, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiqu...
Més informació Important: Nou siste... Més informació Important: ...

Termini per renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques

Per la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 s’actualitzen els imports dels mòduls aplicables en la determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques (disposició final tretzena).Per aquest motiu, excepcionalment, en l’exerci...
Més informació Termini per renuncia... Més informació Termini ...

|< <<       >> >|