Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Llistes provisionals de la convocatòria ordinària per accedir als diferentes nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de l’ATIB

Per Resolució de la presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) de 23 de gener de 2019 s’han publicat les llistes provisionals de les persones admeses i excloses, amb indicació de les causes d’exclusió, que han concorregut a la convocatòria ordinària per accedir als diferentes nivells que integren la carrera professional horitzontal del ...
Més informació Llistes provisionals... Més informació Llistes ...

Anunci de publicació de les dades cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar (exercici 2019)

El 23 de gener de 2019 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar, corresponents a l’exercici 2019, regulat en els articles 97 del Decret le...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2019

D’acord amb l’article 38 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, l’any 2019, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2018 ...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019

La Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, que entra en vigor l’1 gener 2019, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.Entre les mesures tributàries cal destacar les següents:1.- Impost sobre la renda de les persones f...
Més informació Modificacions en mat... Més informació Modificacions ...

|< <<       >> >|