Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis per a l’any 2017

D’acord amb la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, es mantenen les quanties de les taxes i de les prestacions patrimonials públiques no tributàries de la Comunitat Autònoma vigents a 31 de desembre de 2016 (article 36), sense perjudici de la modificació i reordenació d’alg...
Més informació Actualització de les... Més informació Actualització ...

Declaracions liquidacions anuals de l’impost sobre estades turístiques (models 710 i 790)

El dia 1 de gener s’inicia el període de presentació (que s’ha de fer per via telemàtica) de de la declaració liquidació anual de l’impost sobre estades turístiques sota el règim d’estimació objectiva (model 710) i de la declaració resumen anual per estimació directa de l’impost sobre estades turístiques (model 790).Per a més informació de l’impost i de...
Més informació Declaracions liquida... Més informació Declaracions ...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

La Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, que entra en vigor l’1 gener 2017, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears. Entre aquestes mesures tributàries cal destacar les següents:1.- Impost sobre la renda de les ...
Més informació Modificacions en mat... Més informació Modificacions ...

Nova estructura organitzativa i funcional de l’ATIB

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 163, de 29 de desembre de 2016, s’ha publicat l’Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l’estructura organitzativa i funcional de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).Aquesta Ordre, que substitueix a l’Ordre del vicepre...
Més informació Nova estructura orga... Més informació Nova ...

|< <<       >> >|