Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Pagament mitjançant BIZUM al Portal de l’ATIB

S’ha habilitat el pagament mitjançant el sistema Bizum en el Portal web i Seu electrònica de l’ATIB en cas de pagaments per import de fins 1.500 euros.El pagament per Bizum estava implementat per pagar a través de l’aplicació (app) de l’ATIB per a dispositius mòbils (+ info: APP ATIB), si bé, atès que a través de l’app no es poden pagar actualment tots els t...
Més informació Pagament mitjançant ... Més informació Pagament ...

Bonificacions de l’impost sobre successions

El Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat estableix les següents bonificacions de l’impost sobre successions en cas de meritació a partir de di...
Més informació Bonificacions de l’i... Més informació Bonificacions ...

Decret llei 4/2023: ITPAJD (Tipus de gravamen reduïts i bonificació transmissions oneroses immobles) i ISD (Bonificació impost successions)

El Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat estableix les modificacions següents respecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics docume...
Més informació Decret llei 4/2023: ... Més informació Decret ...

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2023

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...
Més informació Dia 1 de juliol: ini... Més informació Dia ...

|< <<       >> >|