Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024

La Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 estableix, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024, les mesures tributàries següents:1.- IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (apartats 1 a 12 de la disposició final segona que modifiquen els articles 1, 4 quater, 6 ter,...
Més informació Mesures en matèria t... Més informació Mesures ...

Mesures tributàries en l’IRPF, en l’impost sobre successions i donacions i en l’impost sobre transmissions patrimonials

La Llei 11/2023, de 14 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 11/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les llles Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat (que dimana del Decret llei 4/2023, de 18 de juliol –veure nota informativa–, el qual deroga) ha establert les mesures...
Més informació Mesures tributàries ... Més informació Mesures ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2022)

Us informem que el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2022 és de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2023. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels intere...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Pagament mitjançant BIZUM al Portal de l’ATIB

S’ha habilitat el pagament mitjançant el sistema Bizum en el Portal web i Seu electrònica de l’ATIB en cas de pagaments per import de fins 1.500 euros.El pagament per Bizum estava implementat per pagar a través de l’aplicació (app) de l’ATIB per a dispositius mòbils (+ info: APP ATIB), si bé, atès que a través de l’app no es poden pagar actualment tots els t...
Més informació Pagament mitjançant ... Més informació Pagament ...

|< <<       >> >|