Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Avís legal i política de privacitat


Aquest Portal pretén fomentar l'accés dels ciutadans a la informació relativa l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) i la realització de tràmits i gestions tributàries per via telemàtica, i vetllar per l'actualització i l'exactitud dels continguts del Portal. A aquests efectes s’estableixen les següents indicacions respecte als continguts i a la utilització de Portal, així com a la privacitat de dades:

 1. Tots els continguts, inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material d'aquesta web són propietat de l'ATIB.

 2. La utilització no autoritzada de la informació continguda en el Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat de l'ATIB, poden donar lloc a l'exercici de les accions que corresponguin legalment i, si procedeix, a les responsabilitats que es derivin de aquestes accions.

 3. Els textos apareixen en el Portal s’han d'utilitzar com a instrument documental. La informació administrativa facilitada per mitjà del Portal no substitueix a la publicitat legal de les lleis, les disposicions administratives i els actes que hagin de ser publicats formalment en el Butlletí Oficial dels Illes Balears i en altres butlletins o diaris oficials.

 4. L'ATIB es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat previ avís, modificacions i actualitzacions que es considerin oportunes sobre la informació continguda en el Portal o en la seva configuració o presentació.

 5. L'ATIB no garanteix la inexistència d'errors a l'accés a aquesta web, en el seu contingut, ni tampoc que aquests continguts siguin actualitzats oportunament, encara que es faran els esforços necessaris per evitar errors i, si escau, corregir-los o actualitzar-los com més aviat millor.

 6. L'ATIB no pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l’impacte per tasques de manteniment sigui el mínim possible. L'ATIB no es responsabilitza de cap dany o perjudici per a l'usuari que es derivi de l'accés a aquest servidor o de l'ús d'informació o aplicacions continguts en el mateix.

 7. Tant l'accés al Portal com l'ús que es pugui fer de la informació que conté són responsabilitat exclusiva de l'usuari. L'ATIB no es responsabilitza de les conseqüències, danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús d'informació (amb l'excepció de totes aquelles actuacions que resulten de l'aplicació de les disposicions legals a les quals hagi de sotmetre l'exercici de les seves competències) ni de la connexió o dels continguts dels vincles o enllaços a tercers que pugui contenir aquesta web.

 8. En matèria de protecció de dades de caràcter personal, l'ATIB garanteix la confidencialitat de la informació tractada a través de la web en els termes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa que sigui aplicable. En aquest sentit, se sol·licitaran les dades imprescindibles per poder proporcionar al usuaris els serveis del Portal.

  Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic mitjançant el formulari disponible en la secció de Consultes i suggeriments queden registrats al fitxer de Consultes de l'Atib, amb la finalitat de contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes.

  Es poden exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació davant els Serveis Centrals de l'ATIB (Carrer Can Troncoso, 1, 07001 Palma).

  Aquesta pàgina web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus visitants. Únicament, amb la finalitat d'oferir-li el millor servei a través d'aquesta pàgina, i amb l'objecte de facilitar el seu ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com la activitat dels visitants de la web, i la seva freqüència d'utilització. Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús de la web de l'ATIB a partir de les dades de connexió, i les seccions mes visitades.

  L'ATIB no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni registra les seves direccions IP.

 9. La destinatària de la informació subministrada a través del Portal és l'ATIB, així com les entitats que participin en la tramitació i prestació dels serveis sol•licitats.

 10. El servidor on s'emmagatzemin i tractin les dades reuneix les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat a les dades per part de tercers.

 11. L'ATIB informa els usuaris d'aquesta web que les dades de navegació no seran controlats per cookies (o galetes), excepte els que es puguin efectuar amb finalitats merament estadístiques de conèixer el nombre de visitants del Portal.