Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Contacte: Servei telefònic d’atenció i informació de l’Agència Tributària de les Illes Balears (tel.: 901 201 530)

SERVEIS DISPONIBLES:

  • Informació sobre transmissions de béns, operacions societàries, herències, donacions, taxa fiscal sobre el sector del joc, cànon de sanejament i altres tributs autonòmics.

  • Informació de l’impost sobre estades turístiques.

  • Informació sobre procediments de recaptació (provisions de constrenyiment, embargaments, etc.) i sobre tributs i altres ingressos públics d’entitats locals (Ajuntaments) recaptats per l’ATIB (vegeu també oficines de recaptació).

  • Consultes sobre l’organització, funcionament i competències de l’ATIB.

Horari: Dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 h. i de 15.15 a 16.45 h., i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 h. Els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 h.

CONSULTES INFORMÀTIQUES:

Per a consultes estrictament informàtiques o comunicació d’incidències sobre el funcionament del Portal de l’ATIB podeu telefonar al 971 228 510 (Horari: de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 17.00 h., i els divendres laborables, de 8.15 a 14.45 h. Els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres laborables, de 8.15 a 14.45 h.) o fer la consulta mitjançant el servei de Consultes i suggeriments.

Per incidències de caràcter tècnic i notificació d’errors del programa d’ajuda de l’impost sobre successions i donacions, s'ha de remetre un mail a l’adreça programasayuda@atib.es.

Respecte l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, pitjau al següent enllaç.

CITA PRÈVIA: Per sol·licitar cita prèvia a una oficina de l’ATIB, ho podeu fer en aquest Portal) o en el telèfon 971 678 404.

Consultes i suggeriments

Podeu sol·licitar informació tributària, així com presentar les iniciatives, les queixes o els suggeriments que considereu oportuns, mitjançant el servei de Consultes i suggeriments.