Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’any 2019: de 15 de març a 15 de maig


Us informem que el dia 15 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2019. El termini de pagament finalitza el 15 de maig de 2019.

Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Formes d’obtenció de l’avís de pagament:

Es recorda que l’ATIB no remet avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual d’Avisos (+ info: Carter Virtual d’Avisos).

En cas de no utlitzar el Carter Virtual d’Avisos, podeu obternir-los de les formes següents:

— Per Internet (en aquest Portal):

— De forma presencial: a les oficines de l’ATIB situades en Palma en el carrer de Francesc de Borja Moll, 22 i en el carrer d’Isidoro Antillon, 19 A, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB (consultar oficines de recaptació), de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores. Es recomana que sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (pitjau aquí) o telefonant al 971 678 404.

Del dia 6 al 15 de maig, l’horari d’atenció a les oficines de l’ATIB situades a Palma en el carrer de Francesc de Borja Moll, 22 i en el carrer d’Isidoro Antillon, 19 A, serà el següent: el dilluns de 8.15 a 17.45 hores, de dimarts a dijous de 8.15 a 16.45 hores i els divendres de 8.15 a 14.45 hores.

Formes de pagament:

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti. [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Bankia; Banca March; BBVA; Banco Santander; Banco Popular; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank, Bankia i BBVA.

Rebuts domiciliats

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts de l’IVTM i de la TRSU el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del dia 30 d’abril de 2019.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.