Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Inici del període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2024 el dia 26 de març


Dia 26 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2024. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2024.

Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

FORMES D’OBTENCIÓ DE L
AVÍS DE PAGAMENT O DOCUMENT D’INGRÉS


Es recorda que no s’envien avisos de pagament en paper. La forma general per obtenir i/o pagar els rebuts és en aquest Portal web a través del Carter Virtual, al qual podeu accedir amb el codi de contribuent, així com també amb DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve (+ info: CARTER VIRTUAL).

En cas de no utilitzar el Carter Virtual, els podeu sol·licitar per Internet a travès del servei de Consultes i suggeriments.

Així mateix, podeu obtenir l’avís de pagament o el document d'ingrés corresponent de forma presencial amb cita prèvia (que podeu sol·licitar per Internet -pitjau CITA PRÈVIA- o al telèfon 971 678 404) a les oficines de l’ATIB situades a Palma en el carrer de Francesc de Borja Moll, 22 i en el carrer d’Isidoro Antillon, 19 A, o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB. Podeu consultar les dades i els horaris a oficines de recaptació.

FORMES DE PAGAMENT (amb lavís de pagament o document dingrés):

— Per Internet, mitjançant el servei de banca electrònica de les entitats col·laboradores en el pagament telemàtic o amb targeta de crèdit o de dèbit, amb independència de l’entitat que l’emeti [Accediu al pagament telemàtic].

— A qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores següents: CaixaBank; Banca March; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank.

— En el caixers automàtics de CaixaBank i BBVA.

REBUTS DOMICILIATS

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs locals de cobrament periòdic per rebut).

Els rebuts de l’IVTM i de la TRSU el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària se remetran a les entitats respectives perquè es carreguin en compte dels contribuents el dia que aquests triïn (per seleccionar el dia de càrrec s’ha d’accedir a "Tributs domiciliats" en el CARTER VIRTUAL ). En cas que no se seleccioni cap dia, els rebuts domiciliats es remetran a les entitats pel seu càrrec en compte a partir del dia 13 de maig de 2024.

Un cop enviada la domiciliació a l’entitat bancària podeu saber la situació del rebut a Informació de les dades dels rebuts domiciliats.