Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Instrucció relativa als criteris per a l’emplenament de la declaració liquidació de l’ITP en determinades transmissions de béns mobles (or, joies i altres)


La sentència de la Sala Tercera del Contenciós-administratiu de Tribunal Suprem d’11 de desembre de 2019, ha resolt la subjecció a l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses (ITP) de les vendes d’or i metalls preciosos realitzades per particulars a empresaris i professionals.

Amb la finalitat d’establir per aquest casos els criteris de la declaració liquidació d’aquest impost (model 600) per part dels contribuents que siguin empresaris i professionals, s’ha dictat una Instrucció que regula els aspectes a tenir en compte (consultar Instrucció).

Si voleu accedir al model de declaració liquidació (model 600), pitjau aquí.