Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’ITPAJD


D’acord amb el que preveu la disposició final primera del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que entra en vigor avui, 18 de març), les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei, queden exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD).

Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.