Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 4/2020, de 20 de març: procediments tributaris


En el mateixos termes que preveuen els apartats 5 i 6 de l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’article 10 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el període comprès des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’ATIB, si bé durant el període esmentat l’Administració pot impulsar, ordenar i fer els tràmits imprescindibles.

Així mateix, aquest període no computarà a l’efecte dels terminis que estableix l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ni a l’efecte dels terminis de caducitat.

Aquestes previsions despleguen efectes des del dia 18 de març de 2020.

Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.